sailing-dulce.nl

Gedichten

Oneindig

Het heelal is oneindig.

Niemand weet welk deel we zien.

De aanvang was overal,

de ruimtetijd oneindig.

Alles dijt sneller dan licht

uit naar oneindigheid,

elke keer een andere.

Oneindig veel universa

in een oneindig universum.

 

Ik vind zo langzamerhand

dat wij ook maar oneindig

moeten duren.

We wachten al zo lang.

Wie dood is

Wie dood is

heeft verloren,

werd gevonden

op de vlucht naar voren

afgemaakt.

 

Hoie zwijg je het

tevoorschijn?

 

Gras halmt in de wind,

helt naar voren,

men zoekt niet langer,

men vindt.

De stad

We kwamen naar Gorcum

we gingen er wonen

onder de toren.

 

Onbedoeld lot,

heb je even

heb je even,

we namen er vrouwen,

lekker dicht bij huis.

 

Alles ging voorbij,

er kwam oorlog,

het werd vrede en

in blind vertrouwen

bleven we samen.

Wereldraadsel

Vandaag dacht ik dat ik dat ik er dicht bij was,

dat ik het haast snapte,

er alleen geen woorden voor had.

 

Kun je iets snappen zonder woorden?

Wat je niet een ander kunt vertellen

komt niet tot leven

kan niet bestaan.

 

Ik snap ook niet hoe ik terugkeerde,

zomaar vanzelf wegviel

bij het punt dat ik het snapte.

 

Misschien bestaat er een plicht

zoiets te vergeten, een noodzaak

alleen nog te weten dat je het bijna wist.

 

De geur van iets dat vertrok,

de onderkant van de kast,

het roet in schoorsteenhoeken,

de grootte van niks.

 

Vandaag dacht ik alles haast snapte,

het moment is voorbij,

de herinnering niet.