sailing-dulce.nl

Logboek 2016/1 Winter te Gorcum

Flaneren op het Eind in de jaren 30
Flaneren op het Eind in de jaren 30

 Direct naar

 het laatste

 verslag

 

Kijk naar de vrolijke foto hiernaast uit de jaren 30. Mensen flaneren ongedwongen op het Eind, onze straat. De 'Ramblas van Gorcum', 'het balkon van de stad'. Links op de achtergrond kijk je de Langendijk in. In het huis op de hoek zat een café. Café Corso, staat op het uithangbord (midden boven) Geen auto te zien. Midden op het Eind lopen, dat moet je nu eens proberen! Het doorgaand verkeer tussen boven- en benedenstad dwingt je de veel te smalle stoepen op. Het college van B&W heeft voorgesteld om op proef een jaarlang de Tolsteeg te sluiten en het doorgaand verkeer te weren. Dan verdwijnt 90% van het autoverkeer op het Eind. Dat voorstel komt in de komende maanden in de gemeenteraad. Politici aarzelen onder druk van een luidruchtige minderheid van autoliefhebbers en kortzichtige winkeliers. We zullen zien of ze hun rug recht zullen houden; per slot is het slechts een proef. Onze buurtvereniging KNAKE verwacht dat de mensen er snel aan gewend zullen raken. Per slot zijn de meeste oude binnensteden in ons land autoluw of - vrij gemaakt, door compartimentering en de verhindering van doorgaand auotoverkeer. Dan kunnen we weer langs de historische Lingehaven over een prachtige wandelpromenade flaneren tussen de binnenstad en de rivier.

 

Na nieuwjaar zullen we onze zeilen laten repareren en wassen. Verder gebeurt er nog niet veel op de boot. Afwachten of het nog gaat vriezen en of de haven dichtvriest. Dan zal ik proberen de boot zo goed mogelijk ijsvrij te houden. In de Middellandse Zee had je die zorgen niet.

 

Gorinchem (152)

Gorinchem (152)

Vrijdag 01-01-2016, Nieuwjaarsdag

Samen voor de buis tot het twaalf uur is. Herman Finkers was niet leuk. Afwisselend een concert van Bruce Springsteen en stukjes uit conferences van cabaretiers op SBS6. Geen enkele prijs in de Staats(k)loterij. Op tijd ontkurk ik de chamapagne voor de heildronk. We schuiven de gordijnen open en kijken naar het vuurwerk. Ondertussen belt Floor om nieuwjaar te wensen. Het is buiten droog gebleven. Bij de 3e Waterkering staan jonge gastjes hevig te knallen. Na een kwartier vallen Wiger & Arina binnen. Met zijn vieren lopen we de straat op met onze glazen in de hand de beste wensen met de buren uit te wisselen. De onbekende gastjes laten zwaar vuurwerk ontploffen in de hoek van de kademuren bij de waterkering. De knallen weerkaatsen hevig en met enige zorg kijken we naar de Dudok, de gerestaureerde salonboot, die vlakbij ligt afgemeerd. Dat knalvuurwerk is illegaal zwaar! Door de drukgolven van de explosies gaan bij diverse auto's de alarmen af. Het valt nog mee dat er geen ramen van huizen sneuvelen.

We worden binnen genood bij een van de bewoners van het Eind. Daar zit een vrolijk gezelschap. Ik ontmoet er een oude kennis uit mijn ziekenhuisverleden. We hebben elkaar vijfentwintig jaar niet meer gezien. Bijpraten. Hij is net twee maanden weduwnaar. De uren vliegen voorbij. Ans gaat naar bed maar ik blijf nog tot vijf uur. De feestverlichting op de boot nog uitgedaan zonder in het water te vallen. De knallende gastjes zijn er niet meer. Het jaar 2016 is op gepaste wijze van start gegaan.

 

Om half elf weer op. Buiten is het mistig, maar al snel schijnt de zon. Na twee uur trekt er opnieuw mist op. Ik lees een boek dat tot veel nadenken stemt, 'Machtspolitiek' van Rob de Wijk (AUP, 2015), hoogleraar internationale betrekkingen en veiligheid. Hoofdstuk 6 ('De gevolgen van machtsverval' - van de USA o.a.) gaat over verschillende denkscholen in de internationale politiek zoals de Realistische School en vooral de Constructivistische School. In dat hoofdstuk onderstreep ik met instemming deze zin: 'De stabiliteit (in de wereld of delen ervan) wordt volgens deze denkschool in het bijzonder gediend als landen instemmen met het overdragen van delen van hun soevereiniteit aan multinationale organisaties, zoals de Europese Unie.'

 

In de loop van de middag haal ik de feestverlichting van de boot af en ruim alles op in onze kelder. Beter nu gelijk gedaan, want de komende dagen lijkt er veel regen te komen. Volgend jaar zullen de lichtslangen er niet op zitten, want dan willen we de boot in Numansdorp op de wal zetten. Straks komen de dochters van Ans met hun kroost langs om nieuwjaar te wensen. Terug naar boven

Gorinchem (153)

Frits Bolkestein (1933)
Frits Bolkestein (1933)

Zaterdag 02-01-2016

'Er zijn grenzen aan wat Europa aankan', schrijft Frits Bolkestein vandaag boven een opinieartikel in de NRC. Bij gebrek aan goede leiders bij de VVD moet de oude garde het debat blijkbaar aanvoeren. Van Rutte en Halbe Gare komt het niet. Artikelen van Bolkestein lees ik doorgaans graag; ze zijn meestal de moeite van lezen en overdenken waard. Hij ziet drie problemen voor de Europese Unie: Poetin, de euro en de asielzoekers. Klimaatverandering noemt hij niet, terwijl dat mijns inziens nou juist het grootste probleem is - zij het niet alleen van de EU. De NAVO en de EU hadden nooit naar het oosten uitgebreid mogen worden. Bolkestein zei het in 1997 al, maar men luisterde niet. Nu hebben we Poetin kwaad gemaakt. Eigenlijk hadden Italië en Griekenland nooit in de euro gemogen; ze voldeden niet aan de eisen. In de Tweede Kamer verzette Bolkestein zich er al tegen. De euro is een munt zonder land, want Europa is geen staat. Niet eens een federatie. Dus houden met name de grote landen - Frankrijk voorop - zich niet aan de richtlijnen, zoals een begrotingstekort van maximaal 3% van het bbp. 'Iedereen met enige kennis van Europa kon weten dat dit niet kon werken.' En de asielzoekers? In Afrika jongen ze maar aan. Volgens de prognose van de VN in 2004 zal de bevolking ten zuiden van de Sahara in 2100 2,3 miljard bedragen. Nu schat de VN dat al op 4,4 miljard. Miljoenen jonge mannen zullen zonder werk en toekomst zitten en naar Europa komen. Dat kunnen we niet aan. We hebben de Turken nodig om ze tegen te houden, maar die willen in ruil visavrije toegang en versnellen van de onderhandelen over EU-lidmaatschap. Daar was Bolkestein in 2004 als enige in de Europese Commissie al tegen. Nee, Minister Ploumen kan haar geld beter steken in de stimulering van geboortebeperking in Afrika.

 

Dat is samengevat de lijn van het stuk. Het valt me tegen. Bolkestein heeft het allemaal al eerder gezegd, maar de mensen luisteren niet. Niet voor niks heet zijn laatste boek 'Cassandra tegen wil en dank' (Prometheus/Bert Bakker, 2013) Ik kan er niks aan doen dat het dit keer op me overkomt als gemakkelijk praten. De overgrote meerderheid van de bevolking in de voormalige Oostblokstaten vroeg in de jaren 90 uit veiligheidsoverwegingen - angst voor de ongelikte Russische beer - en de bescherming van hun prille democratie, dringend lid te mogen worden van NAVO en EU, net als nu Oekraïne en Georgië. Hadden we ze moeten weigeren? Natuurlijk niet. In 1989 viel het Oostblok uiteen en in 1992 de Sovjet-Unie zelf. In dat nieuwe Europa kwamen de landen (inclusief Moskou) in 1990 het Handvest van Parijs overeen (OVSE), waar een nieuwe ordening werd afgesproken die voor de voor voormalige tegenstanders vrijheid, democratie en welvaart moest versterken. Daarin werden de grenzen gegarandeerd en de democratisch tot stand gekomen keuzes van de ondertekenaars gerespecteerd. Poetin schond dit verdrag in 2008 en 2013, door zijn brutale invallen in Georgië en De Krim.

En natuurlijk is de euro onvolmaakt zonder politieke eenwording van Europa, maar teruggaan op dat pad zal het continent dramatisch verzwakken. De integratie van Europa zal dus verder moeten gaan, helemaal nu Moskou weer machtspolitiek bedrijft en opnieuw Europa bedreigt. Met een jongere generatie politici die WO2 en de Koude Oorlog niet hebben meegemaakt en minder beseffen hoe nodig Europa een hecht machtsblok moet vormen.

En de asielzoekers? Nu al maken we onderscheid tussen vluchtelingen en gelukszoekers. Ondanks dwaze leiders als Mugabe en Zuma groeit de economie van Afrika bezuiden de Sahara nog steeds met een respectabele 6 procent jaarlijks; dat is meer dan bij ons. Daarmee zijn de problemen zeer ingewikkeld en bepaald nog niet opgelost, maar er gloort ook hoop. Klimaatverandering vormt wél een grote bedreiging, vooral voor de landen rond evenaar, maar daarover praat je in de kroeg van Bolkestein niet.

 

De ochtend begint grijs en mistig. We ruimen de kerstboel op en brengen het voor een jaar naar de kelderopslag. Ik ga naar de fitness. Ans heeft geen zin en gaat de boodschappen doen. Later klaart het op en gaat zelfs de zon schijnen. Het is koeler dan in december, maar nog wel een graad of twee hoger dan normaal. Terug naar boven

Gorinchem (154)

De enige sneeuw valt vandaag bij ons thuis in de sneeuwbol in mijn boekenkast
De enige sneeuw valt vandaag bij ons thuis in de sneeuwbol in mijn boekenkast

Zondag 03-01-2016

Vannacht flinke regen, vanmorgen even droog maar er naderen weer nieuwe buien. In Groningen lichte vorst en in Zeeland wordt het 10 graden boven nul. Het KNMI roept in het noorden zelfs code oranje uit omat er twee auto's van de weg zijn gegleden. IJzel. Men strooide er al 200.000 kilo zout over de wegen. Het is me wat. De enige sneeuw bij ons thuis valt in de sneeuwbol in mijn boekenkast (foto hiernaast) Waarschijnlijk wordt dinsdag 'de winter alweer uit het land verdreven'.

 

Zondagmorgen. Ik zoek op internet naar een klein formaat magnetron van ongeveer 40 centimeter breed. Die moet die van de boot vervangen, die vorig jaar na acht jaar kapot ging. Het gebruikelijke formaat past niet op die plek. Het lukt er een via bol.com te vinden, opnieuw eentje van Whirlpool. De MAX 38 SL, mét grill- en crispfunctie. Met een schuin oor luister ik naar de televisie in de andere kamer. Ans kijkt naar een interviewprogramma van Paul Witteman. 'Ongeluk hoort bij de mensen', zegt een psychiater op een toon alsof het een juist ontdekte waarheid is. Deur dicht.

 

Er is vandaag een interessante ontwikkeling rond het beginsel van de Europese Unie dat alle lidstaten de normen en waarden van de rechtstaat toepassen. De nieuwe, ultrarechtse regering van Polen heeft een mediawet aangenomen, waarmee de media onder staatscontrôle komen te vallen. Er is  een nieuwe generatie aan de macht, die de jaren van communistische dictatuur niet heeft meegemaakt. Maar op de achtergrond staat de sinistere figuur van Jarosław Kaczyński, een steile katholiek die Polen volgens streng-religieuze beginselen wil besturen. Hij bepaalt nu wat de regering doet. Al eerder tastte het nieuwe Poolse kabinet de trias politica aan door een wet door het parlement te jagen om de macht en onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof in te dammen. Dat gebeurt er nu als populisten aan de macht komen! Gelukkig is de EU er nog: de Duitse eurocommissarris Günther Oettinger wil dat Polen onder toezicht komt te staan. Hij zegt in de Frankfurter Allgemeine dat Polen stemrecht in Brussel kan verliezen als het land zich niet voegt. We moeten hopen dat de Poolse regering tot inzicht komt, anders loopt er straks een nieuwe breuklijn door de toch al verzwakkende Unie. Na de val van het communisme kwam Polen tot grote bloei dankzij de steun van de EU, maar nu schaart het zich in dezelfde ondemocratische, xenofobe categorie als het Hongarije van Viktor Orbán. Dat alles tot vreugde van Poetin. Hoe meer verscheurdheid in Europa, hoe beter. In West-Europa steunt hij al andere extreme partijen zoals het Front National van Marine le Pen en de Duitse anti-EU partij Alternative für Deutschland steunt. Terug naar boven

Gorinchem (155)

De cover van Charlie Hebdo dat overmorgen uitkomt, een jaar na de moordaanslagen door islamitische terroristen
De cover van Charlie Hebdo dat overmorgen uitkomt, een jaar na de moordaanslagen door islamitische terroristen

Maandag 04-01-2016

'God loopt nog steeds vrij rond', luidt de tekst bij het cartoon dat het Franse blad Charlie Hebdo op zijn voorpagina zet, een jaar na de moordaanslagen. Islamitische terroristen schoten toen 12 mensen dood, onder wie veel redacteuren en tekenaars. Op de voorpagina staat een baardige god die wegrent met een machinegeweer op zijn rug. Meteen valt op dat het niet Allah is, maar eerder de god van de christenen. Hoofdredacteur Riss (Laurent Sourisseau), die zwaargewond raakte bij de aanslag, schrijft in het blad dat de terroristen Charlie Hebdo wilden vermoorden 'omdat de krant de spot durfde te drijven met religie'. Dat lijkt me zeker het geval. 'De overtuigingen van de atheïsten en de seculieren kunnen echter nog meer bergen verzetten dan het geloof van de gelovigen.' Tja, sympathiek, als iets de wereld tot dusver verder heeft gebracht dan is het de seculiere wetenschap wel. Die werd met geloofsdogma's, verkettering en brandstapels eeuwenlang tegengewerkt door representanten van het geloof. In naam van religie werd heel wat ellende aangericht. Kan het geloof dat helpen? Het zijn altijd mensen die het doen, maar vrijwel alle heilige boeken en codexen bevatten agressieve taal tegen ongelovigen.

 

Vannacht veel regen, vanmorgen droog en zelfs een beetje blauwe lucht. Later is de hemel weer grijs. De continentale koude lucht ligt net als gisteren over het noorden van het land. In Groningen (Grins volgens sommigen) is het wit, koud en glad. Sinds zaterdagavond is er al 465 duizend kilo zout gestrooid. In Zeeland wordt het daarentegen 9 graden. We kijken even op de boot: verrassend weinig lekkage. Ik neem mijn oude Compaq Presario laptop mee. Die draait nog op Windows 98. Dezer dagen eens kijken of hij het nog doet. Daarna een halve wallenloop om de oost. Weer thuis bel ik Pieter van der Werf, onze zeilmaker in Drimmelen. Deze week wil ik ons grootzeil en de genua brengen om ze op te laten knappen en schoonmaken. Vooral in het grootzeil zit nog veel geelbruine verkleuring van het woestijnzand.

 

Over religie en oorlog gesproken. Een snelle escalatie tussen Saoedi-Arabië en Iran lijkt een volgende ronde in te luiden van het eeuwenlange conflict tussen Soenni- en Shia-islam, terwijl ook de strijd om hegemonie in de regio een rol speelt. In de verhitte conflicten in Syrië, Irak en Jemen speelt die tegenstelling een grote rol. De vorige Saoedische koning Abdullah drong al in 2011 bij de Amerikanen aan om hard tegen Iran op te treden, vanwege de potentiële Iraanse atoombom. Maar hij hield zich in. Onder de nieuwe koning Salman voert Saoedi-Arabië een agressiever politiek dan onder Abdullah. Om wat te bereiken? Waarschijnlijk dat het shiïtische Iran niet de sterkste staat in de regio wordt. Poetin, elders ook zo'n stokebrand, schijnt zich nu als bemiddelaar op te werpen. Natuurlijk, áls hij maar belangrijk kan zijn. Terug naar boven

Gorinchem (156)

De Merwede gisteren vanaf de Altenawal
De Merwede gisteren vanaf de Altenawal

Dinsdag 05-01-2016

'Ringwezens'. Een intrigerende en in feite te suggestieve term voor de moleculen die de Groningse systeemchemicus Sijbren Otto met zijn team ontwikkelde. Het zijn slechts stapeltjes ringvormige moleculen. Maar toch, ze zijn namelijk in staat om 'soorten' te vormen die onderling concurrentie kunnen aangaan. Het lijkt het begin van natuurlijke selectie en - misschien - van zelfreplicerende moleculen en dus van 'leven'. Wanneer is er sprake van leven? De grens tussen dode natuur en leven wordt steeds vager. Steeds meer wordt duidelijk dat leven relatief gemakkelijk ontstaat als er geschikte moleculen en energie voorhanden zijn. In ons geval komt die energie hoofdzakelijk van de zon.

Leven is waarschijnlijk niet schaars in het heelal.dat kun je afleiden uit het zogenaamde Corpernicaans beginsel. Dat zegt dat als een theorie een speciaal gezichtspunt of een speciale oorsprong vergt, hij niet plausibel is. Zo bijvoorbeeld de aanname dat de aarde het centrum van het heelal is en de zon eromheen draait. Het Copernicaans beginsel zegt dat wij geen bijzondere positie in het universum innemen. Ook onze zon bleek niet het centrum te zijn, evenmin als ons melkwegstelsel. Er is geen deel van het heelal dat meer bijzonder zou zijn dan de andere. Zo zou ook het leven op aarde niet uniek zijn.

 

Vannacht weer regen, vandaag droog. Vorst en gladheid in het noorden, temperaturen boven normaal in het zuidwesten. Een grijze dag. Ik loop de stad in voor een boodschap, een luttele komkommer, we hebben nog veel over van de feestdagen. Eerst de vriezer leeg, zegt de geliefde. Zij gaat naar Barbara toe. Ik zie onderweg dat de salonboot Dudok toch beschadigd is door het zware knalvuurwerk van de onbekende gastjes op oudjaarsavond. Een van de ramen is ingedeukt (foto hier) Op het kajuitdak zit een brandvlek. Terug thuis probeer ik een oude en/of-spaarrekening bij een verzekeraar op te heffen, maar dat gaat niet zomaar. Ik weet de gebruikersnaam en de inlogcode natuurlijk niet meer. Bovendien staat hij nog op een oud adres geregistreerd, ons voormalig briefadres in het (onzalige) Papendrecht. Het kost bijna een uur om via chat en telefoon alles weer in orde te krijgen. Het opzegformulier zullen ze op mijn verzoek opsturen, ik heb even genoeg van online dingen regelen.

 

Rob van Wijk zijn 'Machtspolitiek' (AUP, 2015) heb ik uitgelezen. Goed boek; ik heb er veel van geleerd. Over de Realistische School en de Constructivistische School in het denken over politiek. Machtspolitiek is onvermijdelijk voor wie vrede en ontwikkeling voor langere termijn wil garanderen in een multipolaire wereld. Je moet van je af kunnen bijten en je moet de beschikbaarheid van noodzakelijke grondstoffen kunnen veilig stellen. Andere machtsblokken zijn minder ethisch bevlogen dan wij. De Europese Unie moet verder integreren tot een politieke unie, willen we niet van de kaart geveegd worden. De nationale staten zullen soevereiniteit moeten inleveren. Daar zit ik op mijn kamertje over de wereld te denken, die zich vooral na mijn eigen dood zal ontwikkelen. Buiten begint de schemer te vallen. Ik zal er nog vaak op terug komen. Terug naar boven

Gorinchem (157)

Vier heren wandelen ongedwongen over het Eind (jaren 40?) Dat kon toen nog.
Vier heren wandelen ongedwongen over het Eind (jaren 40?) Dat kon toen nog.

Woensdag 06-01-2016

Deze maand beslist de gemeenteraad over het verkeerscirculatieplan binnenstad en de proefsluiting van de Tolsteeg. Het kon wel eens slecht aflopen voor onze historische vesting. dat concludeer ik uit de berichten van iemand die de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezocht. Wat zoemt er rond? Het lijkt erop dat de lokale politici geschrokken zijn van de schreeuwers, die met meer volume dan aantal en verstand luidruchtig protesteerden om op proef voor een jaar de Tolsteeg te sluiten. Daardoor zou het Eind een aantrekkelijke, autoluwe boulevard kunnen worden tussen de binnenstad en de rivier. Aantrekkelijk voor bewoners, toeristen en dagjesmensen. Daar offeren we graag onze parkeerplaatsen voor op. Onze straat is nu met teveel functies zwaar belast. Doorgaand autoverkeer in twee richtingen, wandelaars, fietsers, parkeerders, leveranciers - alles tegelijk. Maar de gemeentelijke bestuurders krijgen zwakke knieën. Ze schijnen te denken dat ze de proefsluiting van de Tolsteeg 'eruit kunnen lichten' en het verkeersstructuurplan voor de binnenstad beter zonder die sluiting aan de raad presenteren. Je gelooft je oren niet! Want er is geen visie op de binnenstad, zeggen ze. Ondertussen sluiten er steeds meer winkels en sterft het winkelgebied in het stadscentrum een langzame dood. Onze V&D zal ook wel dichtgaan. Het Theater De Nieuwe Doelen werd een jaar geleden al door de gemeente omgelegd. Iemand zei vanmorgen op het journaal dat de winkelgebieden zullen verdwijnen in steden met minder dan 40.000 inwoners (Gorcum heeft er 36.000) Mensen kopen op Internet en willen 'beleving' in een binnenstad. Historische binnensteden zijn favoriet. Maar nee, zeggen de politici, eerst moet er een Masterplan komen! Zo'n Masterplan schrijf je met enig benul in een middag; ik maakte er een paar weken geleden (hier) op dit weblog al een analyse van. Maar er zal wel weer een duur adviesbureau ingehuurd worden, dat er jaren over doet. En daarna nog een langdurige behandeling in de raad. Een uitgelezen kans om de sluiting van de Tolsteeg eens uit te proberen gaat voorbij en ondertussen verpietert de stad. De ongedwongen vrolijkheid op het Eind van 75 jaar geleden, op de foto die bovenaan dit kwartaalblok staat, zal niet meer terugkeren. Je wordt er moedeloos van.

 

Het is een grijze dag. De ene helft van het land glibbert over de beijzelde wegen, over de andere helft hangt een lichte nevel. Er tussenin de grens tussen warme en koude lucht. We sporten anderhalf uur in het fitnesscentrum aan de A15. 's Middags stuur ik ingezonden berichten aan twee lokale kranten met wat ik hierboven schreef. De kop luidt: 'Gebrek aan visie en durf nekken de binnenstad'. (hier De Gorcumse Courant en hier De Stad Gorinchem)

Vanmiddag veel gelezen. Het regent ondertussen.

 

Ik lees over de Silvesternacht in Keulen. Daar werden honderden vrouwen aangerand en beroofd door groepen jongemannen 'met Noordafrikaans uiterlijk'. Het gebeurde ook in andere Duitse steden. Er is geen enkele aanwijzing dat er pas gearriveerde vluchtelingen bij waren. Mogelijk gaat het om criminele bendes. Inmiddels hebben 106 vrouwen aangifte gedaan, waarvan driekwart vanwege seksuele misdrijven en twee vanwege verkrachting. Waarom die verwijzing naar de Arabische achtergrond van de daders? Tja, dat zeiden al die vrouwen onafhankelijk van elkaar en dus zal het wel kloppen - en het is relevant. Opgewonden meutes dronken jongemannen zijn onvoorspelbaar. Ik geloof er niets van dat de waarschijnlijk islamitische achtergrond van de daders er persé mee van doen heeft, maar wel frustratie en ledigheid. Ook in New Delhi bijvoorbeeld worden dagelijks zes vrouwen verkracht en vijftien seksueel misbruikt. Toch krijg ik weer de beelden voor ogen van het Tahrirplein in Caïro tijdens de opstand van vijf jaar geleden tegen de dictator Mubarak. Ook daar heersten in de menigten van demonstranten opwinding over de ongekende vrijheid. Veel vrouwen werden ingesloten en aangerand. Iedereen herinnert zich de foto's van een half uitgeklede moslimvrouw, liggend op het plaveisel, de chador over het hoofd getrokken en in haar rose ondergoed, voor oud vuil achtergelaten. De opstand der horden, denk je dan, het heeft weinig met religie te maken, wel met criminaliteit en testosteron, meutes hebben geen verstand. Daar heerst de barbarij. Terug naar boven

Gorinchem (158)

Onze zeilen liggen in de kelder, links de genua en achterin het grootzeil
Onze zeilen liggen in de kelder, links de genua en achterin het grootzeil

Donderdag 07-01-2016

Vlammend morgenrood vanochtend boven de Altenawal. De spreekwoordelijk eraan verbonden regen begint aan het eind van de ochtend. De barometer loopt snel terug naar onder 990 hP. Ans heeft haar jeugdvriendin op bezoek. Ik boek een hotel in Haarlem voor verderop in de maand, als ik op het WinterEvent van de oud-zorgbestuurdersclub Nestores geïnterviewd ga worden over mijn boeken. Dat kan wel gezellig worden. Verder sluit ik een nieuwe rentevaste periode af voor onze hypotheek: 2,5% voor tien jaar. Dan ben ik 78 jaar; je mag verwachten dat we dan onze boot wel verkocht zullen hebben. Met de opbrengst kunnen we een flinke aflossing doen.

 

Onze zeilen, genua en grootzeil, liggen al een paar maanden in de kelder (foto hiernaast) Vanmiddag breng ik ze met Jeff in zijn auto naar zeilmaker Pieter van der Werf in Drimmelen. Ze passen niet in ons eigen autootje. Voor het komed seizoen moeten ze gerepareerd en schoongemaakt. Vooral het grootzeil is nog er verkleurd en vuil door woestijnzand toen we in de Rode Zee waren. De genua lieten we al een keer in Turkije wassen. Met enige moeite krijgen we de zeilen in de Mercedes stationcar van Jeffrey. Door de vlagerige regen rijden we via Keizersveer naar Drimmelen. 'U bent er mooi op tijd mee', zegt de medewerkster, 'alles gaat maandag naar de zeilwasserij.' Mooi.

 

Terug thuis blijkt intussen de nieuwe magnetron voor de boot te zijn bezorgd. Een speciale maat (minder dan 40 cm breed) die in onze kombuiskast past. Ik pak hem uit en probeer hem. Werkt goed. Als het morgen droog is zal ik hem erheen brengen en installeren.

 

De Poolse president Andrzej Duda van Polen zet vandaag zijn handtekening onder de omstreden mediawet. De ultrarechts-nationalistische regering beheerst nu de publieke media. De onafhankelijkheid van het Constitutionele Hof werd al om zeep geholpen. De regering wil Polen terugbrengen op een katholieke, nationalistische koers. Polen voor de Polen, tegen Europa en tegen het multiculturalisme. Op waarschuwingen van de Europese Commissie en de Raad van Europa slaat men geen acht. Ik had dat ook niet verwacht. Europa, wat nu? Opmerkelijk is dat er een nieuwe tegenstelling in de EU onstaat, anders dan de Noord/Zuid tegenstelling. Een tegenstelling die akelig precies de lijn van het vroegere IJzeren Gordijn volgt. De voormalige oostblokstaten Polen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië en Hongarije hebben een slecht geheugen. Vroeger vluchtten mensen daar vandaan naar het Westen. Nu moeten niets hebben van vluchtelingen. Ze willen wel graag profiteren van de omvangrijke financiële steun die Europa ze gaf, maar solidariteit nu het moeilijk is brengen ze niet op. Daarmee ondermijnen ze de eenheid die in de huidige omstandigheden meer dan ooit noodzakelijk is, om tegenwicht te bieden tegen Poetin en het terrorisme. Europa toont zich zwak. Wat moeten de Europese leiders daaraan doen? Als sanctie de steun stopzetten geeft alleen maar meer ellende. Ondertussen wordt in Parijs een aanslag op een politiebureau verijdeld. Terug naar boven

Gorinchem (159)

Gorinchem (159)

Vrijdag 08-01-2016

Over december 2015 staat de gemiddelde wereldtemperatuur in de lagere atmosfeer op + 0,44o Celsius. Daarmee is 2015 met een overall temperatuur van 0,27 graden het op drie na warmste jaar in de grafiek hiernaast, die in 1979 aanvangt. Toen begonnen de satellietmetingen. De warmste jaren waren tot dusver 1998 (+ 0,48 graden) en 2010 (0,34 graden) In 1998 was er een sterke El Niño die bovenop de opwarming van het versterkte broeikaseffect kwam. Nu is er ook weer een zware El Niño. Meteorologen verwachten daarom dat 2016 eveneens een recordwarm zal worden, afhankelijk van hoe sterk de huidige El Niño zich nog zal ontwikkelen.

 

Na het noorden van Engeland wordt nu ook Schotland geplaagd door overstromingen. Afgelopen nacht moesten honderden inwoners van Aberdeenshire, een streek aan de Noordzeekust, hun huizen verlaten nadat de Don-rivier buiten haar oevers was getreden. Het was er de natste en warmste december sinds mensenheugenis.

 

'Er waren wél Syrische vluchtelingen onder de daders', zeggen anonieme agenten in Keulen. Die zouden uit ergernis over het in Duitsland politiek welgevallige beeld van de autoriteiten over de aanranders en verkrachters in de de Oudejaarsnacht willen corrigeren. 'Seksueel amusement was het hoogste doel', zeggen de agenten. Een ongemakkelijke waarheid - áls het waar is. Het beeld blijft fragmentarisch en er zijn nog veel vraagtekens, maar ook de uitgelekte politieprotocollen spreken een andere taal dan de burgemeester en de politiecommissaris van Keulen: de Keulse politie stond machteloos tegenover de horde dronken, gewelddadige en aanrandende mannen in oudejaarsnacht. Agenten kregen vuurwerk naar hun hoofd en vreesden dat er doden zouden vallen. (De politiechef zou intussen op non-actief zijn gezet) Als het allemaal waar is, hebben de daders hun eigen mensen een zeer slechte dienst bewezen. Het zet nu al het vluchtelingendebat op scherp. 'Uitzetten!', kraaien de populisten. 'We moeten nadenken over een verlaging van de drempel voor deportatie', zegt plaatsvervangend SPD-fractievoorzitter Eva Högl in de Duitse krant Der Tagesspiegel.

 

De Keulse politie pakt vanmorgen twee verdachten op 'met een migrantenachtergrond'Op grond van videobeelden worden nog 32 verdachten geïdentificeerd , waarvan 18 asielzoekers. Vier ervan komen uit Syrië en één van de 18 wordt verdacht van sexueel verbaal geweld. Niemand wordt tot dusver verdacht van aanranding. je moet nu vooral dicht bij de feiten blijven. In de hele context is het overigens erg merkwaardig dat massale aanrandingen door migranten in de Oudejaarsnacht eveneens worden gemeld uit andere Duitse steden (Hamburg, Frankfurt) en uit Finland (Helsinki), Zweden (Kalmar), Zwitserland (Zürich) en Oostenrijk (Salzburg) Ik ben geen complotdenker, maar dit geeft te denken.

De Marokkaans-Nederlandse schrijver Hafid Bouazza schrijft in de NRC over 'de hysterie, een walgelijke, destructieve hysterie die Arabieren eigen is. (...) Neem ze op en je krijgt die Arabische mentaliteit erbij.' Hij verhuisde zelf naar Nederland toen hij 7 was en groeide overigens op in het nabije dorp Arkel. Hij is kritisch op zijn eigen mensen. Een geval van zelfhaat? Hijzelf is een voorbeeld van een geïntegreerde en succesvolle allochtoon, het levende bewijs dat integratie voor vreemdelingen loont en hun kansen in de samenleving verbetert. Wat me ergert is dat het publieke beeld van vluchtelingen door Keulen opeens kantelt, alsof er alleen onder hen slechte mensen zijn, alsof groepsgewijze aanranding en verkrachting niet van alle tijden is.

 

Vanmorgen vroeg even wat regen, daarna trekt de hemel open. De zon schijnt in een wolkenloze blauwe lucht. Het is niet koud. Op het havenkantoor rekenen we het liggeld van januari af. De nieuwe boordmagnetron brengen we toch maar niet aan boord; we hoeven mensen niet op het idee te brengen hem te gaan halen. We lopen onze halve wallenloop om de oost. Op de terugweg boodschappen bij de groentenboer en de Spar. Voor ons in de Arkelstraat lopen twee ongure typen, de ene een hoody en de ander in een roodgeblokt houthakkersoverhemd met een muts over zijn hoofd. Het lijkt alsof ze een Oosteuropese taal spreken, maar we verstaan het niet goed, het kan ook Hollands zijn. Ans stoot me aan. 'Die zijn niet te vertrouwen!' In de Hoogstraat loopt het houthakkersoverhemd de Etos drogisterij binnen, waar we ook moeten zijn. Hij pakt een tube tandpasta en loopt verder de winkel in. Even later staat hij in de rij bij de kassa. Ik let op of hij niet pincodes afkijkt. Opeens loopt hij de winkel uit met de tandpasta. Ik waarschuw de verkoopster en we gaan gauw buiten kijken, maar de vogel is gevlogen.

 

MP Rutte heeft zijn woordje alweer klaar. 'Schoften' zijn hier niet welkom, want 'Wij zijn West-Europa, wij zijn beschaafd.' Hm, dat is nog niet zo lang, we waren het als grootste slavenhandelaars bepaald niet. Enfin, hij nuanceert ook: 'We gaan er niet vanuit dat iedereen die komt een potentiële verkrachter is.'   Terug naar boven

Gorinchem (160)

Gorinchem (160)

Zaterdag 09-01-2016

D66 wil 'met de gratie Gods' in de aanhef van wetten afschaffen, vanwege de scheiding van staat en religie. Natuurlijk, dat had allang moeten gebeuren. Onze wetten gelden immers voor ons allen en hebben niets met God te maken en de koning bestaat de gratie van onszelf. Maar oh oh, wat een lauwe reactie in ons parlement! 'Heel klein bier', zeggen Kamerleden van andere partijen. Klein bier? Het is godbetert een pijler van ons staatsbestel! 'Een opgewarmd prakje', klinkt het bij de VVD, een partij die toch liberale beginselen aanhangt. En de PvdA? Jeroen Recourt wordt er 'niet heel enthousiast van.' 'Hiervoor ben ik niet de politiek ingegaan.' Hij zou zich moeten schamen. Tja, principes moet je inleveren vanwege de christelijke gedoogsteun voor het kabinet. In de NRC vindt columnist Bas Heijne het maar 'een gratuit gebaar' van D66. Voor deze keer ben ik het niet met hem eens.

 

Van de week maakten we een 10-puntenprogramma van zaken die aan boord opgeknapt moeten worden. Was het maar vast zover! Het programma loopt van ingrijpende klussen als de vervanging van de uitlaatdemper/waterslot tot eenvoudige zaken als het schilderen van de tuinkabouterzonnelampjes. Nog een paar maanden geduld oefenen.

 

Op het nieuws gisteravond: een aanslag op een toeristenresort in het Egyptische Hurghada. Het Bella Vista Hotel. Dat ligt aan de Sheraton Road, ook wel Sherry Road genaamd, een drukke straat langs de kust, niet ver van de marina waar we een jaar lagen, van april 2011 tot april 2012. We moeten er diverse malen langs gelopen zijn, aan de strandzijde lagen alleen maar van die resorts. De twee daders kwamen uit zee naar het strand en verwondden een bejaard Oostenrijks echtpaar en een Zweedse toerist, naar verluidt met messen. Beveiligers grepen in. Een van de daders kwam om het leven. Eergisteren werden er al twee Israëlisch-Arabische toeristen beschoten bij hun hotel in Caïro en eveneens gisteren schoten onbekenden een politieagente en een militair dood bij de piramides van Gizeh. Islamitische Staat claimt die aanslag. Toen wij er waren liet het toerisme al terug vanweg de opstand tegen dictator Mubarak, nu dreigt het nog verder in te zakken. Ans zegt ieder keer: 'Overal waar we geweest zijn breekt de pleuris uit.' Inderdaad: Oekraïne, Syrië, Egypte.

 

Vandaag een droge, frisse dag. Volgende week zouden de temperaturen voor het eerst wel eens winters kunnen worden. We rijden naar Oost voor anderhalf uur fitness. Verder niks te melden. Ik ga even naar Heukelum om wijn te halen bij mijn vriend Inge. Terug naar boven

page loading