www.sailing-dulce.nl

Logboek 2021/2 Lente en 3e coronagolf

Gorinchem (218)

Woensdag 07-04-2021

Het komt niet vaak voor dat de ontwikkeling van de gemiddelde temperaturen over vele eeuwen weergegeven kan worden in directe metingen. Vroegere tijden vult men dan in met gegevens van jaarringen van stokoud hout of middels boringen in sedimenten en ijskappen, die overigens goede benaderingen bieden (proxy-gegevens). Daarom is de jaarlijkse vaststelling van de eerste bloei van de kersenbloesem in Tokio zo bijzonder. Het levert een onafgebroken reeks op van het jaar 812 tot heden, met een absoluut record in deze lente (zie hierboven, je vindt hem hier bij Datagraver). Uiteraard gelden de gegevens alleen voor die locatie, maar niettemin is het beeld duidelijk: de bloei begint vooral in de laatste anderhalve eeuw steeds vroeger - in lijn met de aanvang van de industriële revolutie en de toename van het verstoken van fossiele brandstoffen.

 

Vanmorgen sneeuwt het opnieuw bij het opstaan, maar het is een fractie minder koud dan gisteren. 's Ochtends slaan er veel buien over de haven neer, 's middags is het redelijk droog. We blijven binnen, niets noopt ons naar buiten te gaan. In de brievenbus ligt de uitnodiging voor mijn vaccinatie, maar die had ik dus al gemaakt. Eerste prik over een kleine twee weken, tweede 25 mei. De groep uit geboortejaar 1947 en 1948 die nu wordt uitgenodigd bestaat uit ruim 390.000 personen en krijgt het vaccin van BionTech/Pfizer. Als de doelstelling van het kabinet gehaald wordt - bijna 500.000 vaccinaties per week - zijn die in de tweede helft van april in een week afgewerkt. 'Weggeprikt', zoals men zegt.

 

De cijfers. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6409 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 831 meer dan gisteren. Het effect van het Paasweekend. Ik moet nog zien of de derde golf mee gaat vallen, zoals het RIVM deze week zei. De ziekenhuizen en de IC's stijgen weer. 23  Covidpatiënten overleden. Gisteren waren dat er nog 20. Vooral onder 80-plussers zijn er minder sterfgevallen. Het vaccinatie-effect, maar op de IC's merk je dat nog niet. In Gorcum waren er 23 nieuwe besmettingen (11 meer dan gisteren). Het aantal vaccinaties tot nu toe bedraagt xx (berekend) c.q. xx (gemeld). (Ze zijn nog niet beschikbaar). Ondertussen komt uit kabinetskringen het bericht dat men werkt aan een plan waarin de terrassen en winkels vanaf 21 april open zouden kunnen. Ook de avondklok zou geschrapt worden. Allemaal als de bemettingscijfers het toelaten, dat wel. Vrijdag adviseert het OMT, zondag is er Catshuisoverleg. Naar het begin van dit kwartaal