www.sailing-dulce.nl

Logboek 2020/2 Lente en corona

Gorinchem (241)

Gemeten en prognose van de CO2-concentraties op Mauna Loa vanaf begin 2018, met 8% reductie door Covid-19 (bron: MetOffice)
Gemeten en prognose van de CO2-concentraties op Mauna Loa vanaf begin 2018, met 8% reductie door Covid-19 (bron: MetOffice)

Maandag 18-05-2020

Sinds de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterde als gevolg van het terugvallen van de economie onder Covid-19- en lockdown omstandigheden, minder verkeer, minder uitstoot, wordt af en toe gevraagd of de lagere CO2-uitstoot ook de opwarming afremt. Op Carbonbrief stond vorige week een post van een aantal vooraanstaande klimaatdeskundigen over dat onderwerp. Hun bevindingen tonen dat het CO2-gehalte dit jaar desondanks blijft stijgen, alleen minder. Zij schatten in dat de stijging dit jaar ongeveer 11% lager zal liggen. Dat is ongeveer 0,32 ppm. Nog steeds warmt het klimaat verder op. Ze gebruikten de meest recente projecties van het Internationaal Energie Agenschap (IEA) over het verminderd gebruik van fossiele brandstoffen door de pandemie. Ze vergelijken de ontwikkeling met een kraan waarmee je een bad vult: draai je de kraan zachter, dan raakt het bad nog steeds voller. Opwarming komt alleen tot een stop als je de kraan dichtdraait. En dicht houdt.

     Op basis van de IEA-projecties berekenden ze het veronderstelde effect op de metingen van de CO2-concentratie op de fameuze Mauna Loa, de hoogste vulkaan op aarde, op Hawaï, waar de bekende Keelingcurve sinds 1958 wordt bijgehouden. Sindsdien steeg de CO2-concentratie van 310 ppm naar 413 ppm vandaag de dag. De curve kent een zaagtandverloop door de jaarlijkse seizoensvariatie, waarvan de oorzaak ligt in de planten-ademhaling en groei op het noordelijk halfrond - dat veel meer landmassa heeft dan het zuidelijk halfrond. De laatste metingen tonen dat in jongstleden april de CO2-concentratie in de atmosfeer een nieuw record bereikte van 416,2 ppm. Waarschijnlijk de hoogste concentratie in de laatste twee miljoen jaar, maar 8% lager dan verwacht. Waarschijnlijk was de reductie in de aprilmaand de grootste; in mei en de maanden erna zullen de economie en de uitstoot langzaam weer toenemen.  In mei verwacht men 417,1 ppm, waarna de concentratie daalt door de kooldioxide-opname van groeiende planten op het noordelijk halfrond.

     In september 2020 zou de verwachte uitkomst zonder Covid-19 411.1 ppm (±0.6) zijn, maar nu becijfert men dat het met Covid-19 waarschijnlijk op 410.6 ppm (±0.6) zal uitkomen. dat zie je in de grafiek hierboven, die vanaf begin 2018 de gemeten CO2-concentraties toont, alsme de prognose voor 2020 zonder corona (rood) en met (blauw). Nota bene: de daling na mei is niet tengevolge van Covid-19 reducties, maar de jaarlijkse seizoenfluctuatie. De curve blijft over het hele jaar echter stijgen en zal eind december 2020 vermoedelijk slechts 0,4 ppm lager liggen dan zonder corona-pandemie. Het effect op de wereldwijde opwarming zal echter minimaal tot onmeetbaar zijn. Denk weer even terug aan de kraan en het bad. Cijfers, methoden en berekeningen staan ik het artikel.

 

Na het weekeinde rapporteert het RIVM weer iets hogere cijfers:

 

Positief geteste personen

44.141* (+146)
Ziekenhuisopnames 11.579

(+27)

Overleden personen

5.694** (+14)

 

De grote vraag blijft of de GGD'en na 1 juni in staat zullen blijken om de dagelijkse groei van de corona-besmettingen te monitoren met adequate opsporing en isolatie van contacten. Overal in Europa gaan versoepelingen in. Er komen lange en mogelijk warme weekeinden aan: het Hemelsvaartweekend en Pinksteren. In België meldt men nu al dat positief geteste mensen bij het contactonderzoek schromen om al hun contacten te noemen. Viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum roept inwoners op om bij het contactonderzoek na vaststelling van een besmetting 'volledig open kaart te spelen'. Natuurlijk, anders komt er van beheersing van de epidemie helemaal niets terecht.

 

Het is vandaag iets warmer dan gisteren, weer iets minder wolken en wind. Een mooie dag. We laden de boot verder in met levensmiddelen en kleding. Onze bedoeling is zoveel mogelijk isolatie. Dat wordt veel ankeren om uit de buurt van mensen te blijven. Men verwacht dit corona-jaar een topdrukte in eigen land. Veel mensen schijnen boten te kopen, nieuwe en gebruikte, om er dit jaar in eigen land mee rond te varen. Je mag topdrukte verwachten in havens en sluizen. Vreselijk, daar willen we zover en zoveel als kan vandaan blijven.

     Ook hier in Gorcum wordt het druk. De haven gaat overmorgen open en op het havenkantoor worden ze al een weeklang gek gebeld. De boxen zijn om en om vrij en gesloten, zodat de passanten niet naast elkaar zullen liggen.

     Ik rijd het autootje door een wasstraat en tank het vol. Volgende week zullen onze buren Wiger & Arina het waarschijnlijk naar Numansdorp brengen. Die haven kunnen we altijd vanuit iedere plaats in Zeeland met de boot in één dag bereiken, als het nodig is, zonder van het openbaar gebruik te hoeven maken. Naar het begin van dit kwartaal