www.sailing-dulce.nl

Logboek 2020/2 Lente en corona

Gorinchem (240)

Zondag 17-05-2020

Het is een dag met wolken en zon en een temperatuur van 19 graden. Sinds de Bark Europa tien dagen geleden de evenaar passeerde, schiet het schip behoorlijk op (zie hierboven). De bark is een eind naar het westen geraakt op de noordelijke Atlantische Oceaan, maar maakt vandaag een SOG van 7,4 knopen op een koers van 332 graden. Niet precies noord. Ze hebben elk geval de trade-winds te pakken. Tijdens de lange windstiltes in de doldrums zagen ze soms jaloers grote containerschepen vol vaart passeren, maar ja, ze hadden nu eenmaal met zijn allen afgesproken de volle afstand Ushuaia - Scheveningen zeilend af te leggen.

 

De laatste cijfers van het RIVM zijn weer lager, maar het weekend. Dan zijn de opgaven lager.

 

Positief geteste personen

43.995* (+125)
Ziekenhuisopnames 11.552

(+15)

Overleden personen

5.680** (+10)

 

Een opmerkelijke uitspraak van Zhong Nanshan, de Chinese 'chef' epidemieën, op het live-blog van de NOS. Hij is - zeg maar - de Chinese Jaap van Dissel. Hij waarschuwt voor een tweede besmettingsgolf in het land zolang er geen vaccin voorhanden is en onvoldoende immuniteit onder de bevolking bestaat. In de afgelopen weken werden in China nieuwe corona-gevallen ontdekt, zowel in Wuhan als in noordoostelijke provincies.

     In het televisieprogramma Buitenhof zei RIVM-directeur Hans Brug vanmorgen dat we nog lange tijd 'en mogelijk zeer lange tijd' met het virus en de anderhalve metersamenleving moeten leven. Roel Coutinho, epidemioloog en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij hetzelfde RIVM, zegt dit weekeinde in een interview met de NRC iets soortgelijks. 'Zolang er geen vaccin is, zijn we er nog wel een jaar mee bezig. Of twee jaar.'

 

Eveneens in de NRC trekken twee redacteuren een vergelijking van onvermijdelijke economische depressie met die van de jaren dertig in de vorige eeuw, ook wel De Grote Depressie genoemd. 'Wat ze gemeen hebben: wereldwijde ontwrichting en massale werkeloosheid. Maar overheden en centrale banken hebben ook van toen geleerd.' Men steekt op ongekende schaal geld in het op peil houden van bedrijven en banen, maar men waarschuwt tegen het opsteken van agressief protectionisme. zeker met Trump aan het roer in de VS is dat een reëel gevaar. Juist protectionisme maakte de grote dertiger-jaren crisis veel dieper en schadelijker. 'Ondertussen moeten overheden zich steeds dieper in de schulden steken om een economische ineenstorting te voorkomen en groeien internationale spanningen en protectionisme, dat toch al aan een opmars bezig was. Denk alleen al aan het venijn waarmee regeringen elkaar proberen af te troeven in de strijd om medische apparatuur en beschermingsmiddelen.'

 

Deze cartoon kwam ik vandaag tegen. Waar, weet ik niet meer, dus geen bronvermeldng.

 

Vooral tegen die haast ongelimiteerde geldschepping om de coronacrisis te bezweren, door ECB en centrale banken waarschuwde Hans Hoogervorst, vroeger minister van volksgezondheid, afgelopen vrijdag in De Volkskrant. 'De wereld stevent af op een financiële catastrofe', zegt hij. 'Een catastrofe die niet alleen het gevolg is van de coronacrisis, maar ook van het beleid van de centrale banken. Zij zijn langzamerhand verworden tot de geldautomaat van overheden.' De extreme staatsschulden die nu in korte tijd ontstaan, zullen nooit afgelost worden. Niemand maakt zich op dit moment zorgen over de torenhoge inflatie, die er altijd het gevolg van was. Daar merk je nog niets van, maar volgens Hoogervorst gaat die inflatie nu schuil in de veel te hoog opgeblazen beurskoersen van deze tijd, een redenering die ik niet helemaal kan volgen. Die zeepbel zal eens klappen, zegt Hoogervorst.

     Een van de gevolgen is 'dat de pensioenfondsen zware klappen krijgen. De Nederlandse pensioenen zullen flink worden gekort. Dat besluit zal waarschijnlijk over de verkiezingen heen getild worden, maar het zal moeten gebeuren omdat de ECB de rente nog heel lang laag wil houden. En dan zul je zien dat Nederland, het énige land in de eurozone dat zijn pensioensysteem goed op orde heeft, mede door het ECB-beleid gedwongen wordt zijn pensioenen te verlagen. Terwijl de staatspensioenen in een aantal andere landen overeind worden gehouden, omdat ze indirect gefinancierd zullen worden door de ECB. Wie in die landen is straks solidair met de Nederlandse gepensioneerden?'

 

Het is erg druk op straat, maar wij komen daarom de deur niet uit. Tessa komt 's middags even op bezoek.

     Covid-19 is overigens veel zwaarder dan velen denken, meldt het NHG (Nederlands Huisarsten Genootschap). Duizenden patiënten die met een al dan niet bevestigde covid-19-infectie thuiszitten, de zogenaamde 'lichtere gevallen', blijven weken ziek. Hun klachten worden vaak als 'mild' betiteld, maar zijn dat in veel gevallen niet. Sommige mensen zijn al zeker twee maanden ziek. Naar het begin van dit kwartaal