www.sailing-dulce.nl

Logboek 2014/1 Gorinchem

Gorinchem (125)

De overkapte Botermarkt op de huidige Groenmarkt, circa 1910
De overkapte Botermarkt op de huidige Groenmarkt, circa 1910

Zondag 19-01-2014

Veel leuke posts en mooie foto's van oud Gorinchem op het gelijknamige Facebook-account Oud Gorinchem. In korte tijd kwamen er meer dan 3000 deelnemers. Een leuke discussie is er over een oude luchtfoto van de Groenmarkt, met de overkapping van de vroegere Botermarkt erop. Die stond tussen het Stadhuis (nu Gorcums Museum) en de kerk (zie hierboven). Later werd de overkapping gebruikt als wachtruimte voor het streekvervoer. De bussen stonden er schuin voor geparkeerd. Aan de kant van het vroegere postkantoor (nu de bibliotheek) was de eerste patatkraam van Gorcum, van Aafie Patat. Wanneer de gietijzeren overkapping werd gesloopt, weet ik niet.

Grappig is dat er op die Facebooksite ook weer het soort Broodje Aap verhalen opduikt als: er lopen allemaal onderaardse gangen onder de stad, ondermeer van het oude Stadhuis naar de Varkenmarkt, en zo. Dat is niet het geval, geloof ik. Wél was er een schuilkelder direct naast de overkapping van de Botermarkt gebouwd. Ik vond die op een plattegrond uit 1939. Zie hierbij. Behalve de contour van de Botermarkt en die schuilkelder, zie je ook resten van een ronde fundering. Zie hieronder.

 

De rode pijl wijst naar de schuilkelder. Rechts ervan is de langgerekte fundering van de Botermarkt. In de rode cirkel zie je een ronde fundering. Men veronderstelt dat het de fundering van een ringburcht was, met een donjon (woontoren) erin. Die werd nooit afgebouwd, mogelijk omdat er een andere burcht in Het Wijdschild werd gebouwd. Verder zijn er op de kaart geen onderaardse gangen te zien. Al die gegevens en de plattegrond vond ik in een rapport uit 2006 op de website Archeologie Gorinchem.

 

Een rustige en droge dag. Ik werk verder aan deel 3 en stop voor vandaag op bladzijde 142. Om twee uur komt mijn oudste zoon Rommert. Zometeen lopen we met zijn drieën naar Café 'De Keizer' in de Keizerstraat. Daar gaat hij optreden op het Akoestisch Open Podium. Morgen verslag daarvan. Terug naar boven