www.sailing-dulce.nl

Enquêtes (2)

Statistiek van site-bezoekers

We willen graag iets meer weten over de bezoekers van onze website. Misschien kunnen we daar rekening mee houden op de site (b.v. wel of geen zeiltermen) Vandaar deze enquête. Dus: bent u een familielid of vriend, bent u zelf een zeiler of misschien zelfs wel een vertrekker? Of anderszins belangstellend? We stellen het erg op prijs als u even de moeite neemt de enquête in te vullen! NB 1: Er is maar één antwoord mogelijk NB 2: Er 'loopt nóg een enquête, zie onder "Alle peilingen" Start enquête: bij 4108 bezoekers

Familielid, vriend of bekende
10,4%
10 (10,4%)
Belangstellende (geen zeiler)
22,9%
22 (22,9%)
Zeiler (geen vertrekker)
31,3%
30 (31,3%)
Zeiler (vertrekker in voorbereiding)
20,8%
20 (20,8%)
Zeiler (vertrekker onderweg)
6,3%
6 (6,3%)
Zeiler (teruggekeerde vertrekker)
4,2%
4 (4,2%)
Toevallige site-bezoeker, niet echt interesse
4,2%
4 (4,2%)
Peiling is beëindigd

Sailing into a dying world?

Global warming, zeespiegelrijzing, toename van stormen, uitsterven van soorten, overbevolking, enzovoorts. Zeilen we met Dulce inderdaad "into a dying world?"

Zwaar overdreven allemaal
19,6%
49 (19,6%)
Het zal mijn tijd wel duren
9,2%
23 (9,2%)
Tja, ik weet er niet genoeg van af
8,0%
20 (8,0%)
Ik maak me wel eens zorgen
47,2%
118 (47,2%)
Het loopt erg slecht af met onze wereld
7,2%
18 (7,2%)
De toekomst is aan de insecten
8,8%
22 (8,8%)
Peiling is beëindigd