www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/4 Herfst in Gorinchem

Gorinchem (83)

De grote es tegenover ons huis op de Altenawal is altijd de laatste boom in de haven die zijn bladeren verliest.
De grote es tegenover ons huis op de Altenawal is altijd de laatste boom in de haven die zijn bladeren verliest.

Woensdag 13-11-2019

Misbaar en verontwaardiging zijn niet van de lucht over de 100 kilometer maatregel van het kabinet. Je moet eens op de hashtack #100km op Twitter kijken! Mensen roepen op tot een volksopstand, tot het aanrijden van Jesse Klaver met 100km/uur, tot massaal nóg meer stikstof uit te stoten door met zijn allen in de 3e versnelling te gaan rijden, enzovoorts, allemaal over een maatregel die minder stikstofuitstoot, minder fijnstof, minder CO2, minder ongelukken, minder doden, minder files en meer woningen mogelijk maakt. Waarom de PM van Nederland zoiets 'een rotmaatregel' noemt is me onduidelijk. Krokodillentranen heet dat.

     Ik zag gisteravond op een meningspeiling van Maurice d'Hondt dat 52% van de bevolking vóór de snelheidsbeperking tot 100 kilometer is, en 25% tegen. Je kunt echter verwachten dat er velen massaal te hard zullen blijven rijden en dat de handhaving tekort schiet, dus dat er te weinig bekeurd gaat worden zodat de effectiviteit van de maatregel - toch al gering - beperkt zal zijn. Dom, la folie des gens, want als gevolg zijn er straks veel ingrijpender maatregelen nodig. Onze economie en onze levensstijl botsen nu eenmaal fundamenteel met wat de aarde aan kan.

     De onverschilligheid tegenover de verkommering van de natuur is ontluisterend. Na de boeren en de bouwers willen ook 'de automobilisten' demonstreren op het Malieveld. Het blijkt verder uit het feit dat het kabinet voor de uitbreiding van de bak van de A27 bij Utrecht een uitzondering maakt, ten koste van een nieuwe strook oerbos in Amelisweerd. Meer asfalt om minder hard op te rijden. De natuur demonstreert niet in Den Haag. Er staat een omineus zinnetje in de brief van het kabinet aan de Kamer, namelijk 'dat sommige beschermde gebieden door hun kleine omvang of hun ligging altijd zwak zullen blijven en dat daar nog eens kritisch naar gekeken moet worden en dat moet worden ingezet op samenvoegen of herindelen van natuurgebieden.' Kijk, dat vertrouw ik voor geen cent. Groen Links is er meteen een petitie tegen gestart. Ik ben geen partijman en geen lid van enige politieke partij, maar ik heb hem meteen ondertekend en verspreid en ik roep mijn lezers op het ook te doen. Om 17.15 uur, bij het afsluiten van deze post, is na een halve dag de stand al bijna 15.000.

 

Vanmorgen vallen er pittige buien. Maar er is ook zon. Dus zien we regenbogen. Ik loop naar de tandarts voor mijn 2-jaarlijkse contrôle. Er is niets aan de hand. Op de röntgenfoto zien we resten van de ontsteking die ik in het vroege voorjaar onder een kies had. Die kan best nog wel eens opspelen, dus voor de zekerheid geeft de tandarts me een recept voor een antibiotische kuur mee voor straks in Antarctica.

     Daarna rijden we naar de legerdump van Hamstra aan de Kleine Haarsekade. We waren er al eerder en slaan er nu twee lange legeronderbroeken in, alsook twee paar dikke legersokken en twee nep-cols (foto hier), alles voor de reis met de Bark Europa. Daarna rijden we door naar het Piazza Center aan de Banneweg. Bij Van Rijswijk schaf ik drie nieuwe broeken aan. Dat doe ik eens in de twee jaar. Buiten schijnt de zon.

     Het late zonlicht valt vanmiddag ook op de grote es bij de Altenawal, aan de andere kant van de sluis. Hij krijgt ook mooie warme herfstkleuren (foto hierboven); het is altijd de laatste boom die voor de winter zijn bladeren verliest. Terug naar boven