www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/3 Zomer in Noord-Nederland

Gorinchem (21)

Woensdag 11-09-2019

De uitzending van Nieuwsuur, waarin een onderzoek samen met NRC uitwijst dat er buitenschools salafistische onderwijs aan kinderen gegeven wordt, schokt ook mij. En niet op kleine schaal, zoals uit de bovenstaande kaart blijkt. Temeer waar die scholen gefinancierd woren door een gevaarlijk land als Saoedie-Arabië en door de Golfstaten. Kinderen leren op die scholen ondermeer dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving en dat de wet van Allah boven die van de staat staat, dat homofilie een doodzonde is. Toch verbaast het me anderzijds weer niet, sinds ik 'Het vervallen huis van de Islam' las van hoogleraar Ruud Koopmans (Prometeus, 2019), dat ik jomngstleden mei las, en eerdere boeken zoals 'De Islam is een sinaasappel' van Maurits Berger (Pandora, 1999). Vanavond komt Nieuwsuur met een vervolg. Dat zou dergelijke fundamentalistische lessen in het regulier onderwijs betreffen. Het spreekt voor mij vanzelf dat dergelijke lessen, zowel binnen- als buitenschools, verboden moeten worden.

     We moeten het ditmaal niet op zijn beloop laten. Een vrije samenleving kan niet toestaan dat kinderen worden geschoold in onverdraagzaamheid en haat tegen andersdenkenden. Dat ondergraaft de vrijheid die het westen koestert als fundament en als een van zijn belangrijkste verworvenheden. Op dat punt moeten de vrijheden van het woord en de godsdienst wijken. Ik zeg het met tegenzin, maar nu kan het niet anders omdat het om kinderen gaat. Kinderen die in beginsel mede de generatie zijn op wie we de hoop voor verdere integratie moeten vestigen. Overigens moet ik bekennen niet zeker te weten wat er in het streng-christelijk onderwijs wordt gezegd over atheïsten en andersgelovigen.

     Uiteraard beweren de anti-islam en antimigratie stemmen luidruchtig op de sociale media dat het juist wel om de kern van de Islam gaat. Zo tweet ene Beppie?IkSteunGeert: 'Het salafisme is geen stroming binnen de islam, het is gewoon dé islam. Wanneer gaan we dat een keer inzien?' Beppie weet er namelijk veel meer van de twee Islamkenners hierboven, maar dergelijke tweets zijn er helaas bij duizenden. Het is daarom goed dat veel imams en vertegenwoordigers van islamitische groepen zich ook geschokt betonen en zeggen dat dit beslist niet kan. En - dat het om een kleine minderheid binnen de moslims gaat. Dat wordt bevestigd in boeken zoals van de twee islam-kenners.  Een minderheid die nu waarschijnlijk ondergronds met zijn activiteiten door zal gaan, maar dat is in elk geval veel moeilijker.

 

Winderig, nat en koud. Vanaf negen uur vanochtend vallen buien. Ik fiets even de stad in om een achteruitkijkspiegeltje aan het stuur van de fiets van Anna te laten zetten. Snelle electrische fietsen hoor je niet op tijd aankomen.

     Het wekt steeds opnieuw verbazing hoe de Britse politiek in staat is om steeds dieper in het moeras weg te zinken. Nu heeft de hoogste Schotse rechter de vijf weken schorsing van het parlement 'onwettig' verklaard. Tja, wat nu? Moeten de parmentariërs op stel en sprong terugkeren? Een aantal parlementariërs keerde vandaag al terug naar Westminster. Maar nee, de rechter gaf (nog) geen opdracht de schorsing op te heffen, maar dat kan aanstaande vrijdag gebeuren als het vonnis op papier verschijnt met motivering. Bovendien bepaalde het Engelse hooggerechtshof, het High Court of Justice, vorige week immers nog dat de schorsing wél is toegestaan. Maar welk hof is het hoogste? Dat is het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk. Het begint volgende week dinsdag met een driedaagse spoedzitting aan de zaak. De soap is nog lang niet over. Terug naar boven