www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/3 Zomer in Noord-Nederland

Gorinchem (20)

Veranderingen van de piekafvoeren in Europese rivieren. Toename in het westen, afname in het zuiden en oosten.
Veranderingen van de piekafvoeren in Europese rivieren. Toename in het westen, afname in het zuiden en oosten.

Dinsdag 10-09-2019

De opwarming van het klimaat heeft in Europa duidelijke gevolgen voor de piekafvoeren in de rivieren. Dat blijkt uit een groot onderzoek waar 47 wetenschappers uit diverse Europese landen aan meewerkten en dat dezer dagen  verscheen in Nature. Het komt erop neer dat rivieren als Rijn en Thames steeds hogere piekafvoeren hebben, terwijl Rhône en Tiber langzaam opdrogen. De afvoer van sommige rivieren neemt met iedere tien jaar met 18 procent toe, terwijl andere rivieren in tien jaar tijd bijna een kwart van hun water hebben verloren. Een samenvatting vind je op het blog van klimaatwetenschapper Bart Verheggen. Daar vond ik ook het plaatje hierboven, dat het duidelijk laat zien. Het past bij het patroon dat het bij ons natter wordt, vooral in de herfst en 's winters, terwijl de landen rond het Middellandse Zeebekken en in het oosten verdorren.

     In Nederland hebben we vooral te maken met Rijn en Maas. In een natte winter kan de Rijn bij Lobith zelfs tien meter hoger staan dan in de zomer. Dat is veel. In de recorddroge zomer van vorig jaar zakte het peil naar slechts 6,61 meter boven NAP. De scheepvaart ondervond ernstige hinder en in de kustregio's drong zout zeewater landbouwgebieden binnen, terwijl het waterniveau een halfjaar eerder, in de natte januarimaand, 14,64 meter bedroeg. Iedereen hier in Gorcum herinnert zich nog de bijna ramp eind januari 1995, toen het peil bij Lobith het recordniveau van 16,63 meter boven NAP haalde. Ik woonde toen in het Betuwedorpje Deil, dat geëvacueerd werd, samen met 300.000 andere mensen uit het rivierengebied tot en met de oostelijke stadswijken van Gorcum.

     Overstromingen zullen vaker gaan voorkomen en projecten voor dijkverhoging en waterberging zijn absoluut geen luxe. Ook de stijgende zeespiegels zullen in de toekomst samen met toegenomen afvloed zorgen voor forse landinwaartse opstuwing van rivieren, vooral wanneer stormvloed en piekafvoeren zich tegelijk voordoen.

 

Gisteravond de vergadering van onze VVE over het lekkage-probleem tussen ons en het buurhuis. Er is een goede technische oplossing gevonden door een loodgieter en we worden het met de VVE van de buren eens over de verdeling van kosten.

     Vandaag een overwegend zonnige dag. Anna heeft de wekelijkse oppasdag bij Tessa, nu beperkt tot de ochtend en de helft van de middag. Ik besteed het grootste deel van de ochtend aan het online uitzoeken en boeken van een hotel in het Argentijnse Ushuaia vóór en na mijn tocht met de Bark Europa naar Antarctica in februari/maart 2020. Gebruikmakend van Google Earth vind ik een aardig en niet te duur hotel in het centrum, niet ver van de pier waar de driemaster zal afmeren. Vervolgens sluit ik een annuleringsverzekering af voor de vaartocht en de hotelboekingen. Die is beduidend minder duur dan vóór de zomer, toen ik er al eens naar zocht. Hoe dichterbij de vertrekdatum, hoe goedkoper kennelijk. Het gaat allemaal erg gemakkelijk via internet. Terug naar boven