www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/3 Zomer in Noord-Nederland

Leeuwarden (2)

De Waag in Leeuwarden
De Waag in Leeuwarden

Zaterdag 06-07-2019

Rustige nacht aan de Prinsentuin. Het wordt een grijze tamelijk kille dag. Na het ontbijt lopen we de stad in. Ik onmtdek dat er vanmiddag een orgelconcert is in de de Grote Kerk. Op de Nieuwstad zien we De Waag weer (foto hierboven). We drinken koffie op het terras onder de luifel en dat is maar goed ook, want het begint te regenen, eerst licht, daarna valt er dichter regen. We hopen af te wachten tot het weer droog wordt. Stom genoeg namen we geen paraplu mee. De mensen lopen zichtbaar te balen van de nattigheid; niemand is het meer gewend. Op zeker moment vin den we hetj genoeg en lopen verder. Onvermijdelijk belanden we bij de VanderVelde boekwinkel. Een van de beste in Nederland. Uiteindelijk loop ik met een nieuwe vertaling van de orthonieme gedichten (de gedichten die hij onder zijn eigen naam schreef, i.t.t. de heteronyme) van Fernando Pessoa, door Harry Lemmens, 'Een spoor van mezelf' (Arbeiderspers, 2019) en een goedkope heruitgave - EU 7,90 - van het Verzameld Werk van Adriaan Morriën (Van Oorschot, 1993). De laatste op het gevaar af dat over een paar maanden bij thuiskomst zal blijken dat ik al een eerdere druk bezit.

     Half rennend snellen we door de regen terug naar de boot voor een rustige middag. Straks ga ik naar dat orgelconcert door organist Christiaan de Vries. Terug naar boven