www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/1 Winter in Gorinchem

Gorinchem (178)

Kim Cohen: Nederland in AD 2300 bij 15 meter zeespiegelstijging.
Kim Cohen: Nederland in AD 2300 bij 15 meter zeespiegelstijging.

Zondag 10-02-2019

Denken over de toekomst van het klimaat strekt zich vaak niet verder uit dan de eeuwwisseling. Dan 2100 dus. De meeste politici focussen op nog kortere termijnen: 2050, 2030. De klimaatakkoorden van Parijs strekken ook tot 2100 CE, wanneer de opwarming niet meer mag zijn dan 2 graden Celsius (en liefst 1,5 graden). Maar de opwarming gaat in de 22e en de 23e eeuw gewoon door, zelfs als het verstoken van fossiele brandstoffen tot nul wordt gereduceerd. Dat komt door de traagheid die ingebouwd zit in het ingewikkelde klimaatsysteem. Het is daarom goed dat Vrij Nederland deze week deskundigen laat praten over die verre tijd, als de kinderen van onze achterkleinkinderen moeten zien te overleven in een drastisch veranderde wereld - en die ons daar niet dankbaar voor zullen zijn.

     Hoe ziet die wereld eruit? Wat ons eigen land betreft gaat het vooral over de stijging van de zeespiegel. Als we onverminderd doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen, kan de opwarming na 2100 CE zelfs voorbij de 4 of 5 graden schieten. We hebben het dan over een zeespiegelstijging van zo’n 55 meter. Maar ook als we de doelen van Parijs halen, blijft het water stijgen omdat de afsmelting van de ijskappen in Groenland en West-Antarctica doorgaat. Die zijn in feite niet meer te redden, evenals de gletschers in de gebergten op aarde. Daar moet je thermische uitzetting van warmer zeewater bij optellen. De mens zet op dit moment een zeespiegelstijging in gang die het uiterlijk van onze planeet voor millennia zal beïnvloeden. De volledige stijging van de zeespiegels zal nog duizend jaar doorgaan. Nederlanders zullen hun land voor het overgrote deel moeten prijsgeven, is de boodschap van de deskundigen in VN. 'Verhuizen naar Duitsland zou een onderwerp van gesprek moeten zijn.'

     In het artikel staat een tekening (zie hierboven) van hoe ons land er dan uitziet. In CE 2300. Fysisch geograaf Kim Cohen van de Universiteit Utrecht, hoofddocent in ‘coastal dynamics, fluvial systems and global change' maakte hem. De huidige kustlijn is volledig weg, behoudens restanten van zandophopingen, zandmotors en andere kunstwerken om de zeewering te versterken. Er liggen wat relicten van de Waddeneilanden. Verder reikt de zee tot aan Zwolle, met een groot Veluwe-eiland ervoor. 'Wat aan Nederlands grondgebied overblijft, is aan de krappe kant, dus velen zullen moeten uitwijken over de grens', zegt Cohen.

     De vraag is hoe snel gaat dat allemaal? De stijging van zeeën en oceanen bedroeg in het midden van de vorige eeuw zo'n 2 mm/jaar, oplopend naar 3,2 mm/jaar aan het einde van de eeuw. Van 1901 - 2000 bedroeg de stijging bijna 20 centimeter. Over nog een eeuw is op wereldschaal de zeespiegel met 26 tot 82 centimeter gestegen. Maar de stijging lijkt te versnellen; er worden al getallen van 4,3 mm/jaar gemeten.

sea level rise around 2100

In extreme scenario’s kan de zeespiegelstijging aan het einde van de eeuw oplopen naar 60 millimeter per jaar. Een halfjaar geleden zei TV-weerman Peter Kuipers Munnike dat het niet de vraag is óf Nederland onder water verdwijnt, maar wanneer. Zouden er al mensen zijn die om die reden nu al verhuizen naar Twente of de Achterhoek? In ons geval is er geen reden voor zoiets, die luttele tien of twintig jaar die ons resten kunnen we het hier in Gorcum nog wel redden.

 

Vanmorgen hangt een donkergrijs wolkendek over de stad. Veel wind is er niet meer. De middag brengt langdurige regen. We zijn lekker met zijn tweeën thuis. Terug naar boven