www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/1 Winter in Gorinchem

Gorinchem (151)

De verschuiving van de magnetische noordpool in de periode 1900 - 2020 (Bron: Nature)
De verschuiving van de magnetische noordpool in de periode 1900 - 2020 (Bron: Nature)

Maandag 14-01-2019

Je schrikt even: 'Magnetische noordpool bezig met "mysterieuze verschuiving"'. Wat is eraan de hand? De magnetische noordpool verschuift altijd, jaar op jaar, maar sinds een paar jaren gaat het veel sneller, roetsj, in de richting van Siberië. De verplaatsing versnelde recent van 15 naar 55 kilometer/jaar. Een nieuwe provocatie van PoetinNature heeft er een plaatje van (hierboven). Onlangs ging de pool de internationale datumgrens voorbij. Vliegtuigen en schepen gebruiken GPS voor de bepaling van lokatie, maar ze hebben hun kompas nodig om de koers te bepalen. Om de 5 jaar wordt de magneetveldkaart door het NOAA Geophysical Data Center in de VS vervangen; dat zou in 2020 plaatsvinden, maar dat moet nu eerder gebeuren - ware het niet dat de shutdown van Trump dat momenteel verhindert.

     Wat is er eigenlijk zo mysterieus aan de snellere verplaatsing? Ik weet het niet. De buitenkern van de aarde, bestaande uit vloeibaar ijzer en nikkel, draait om de vaste binnenkern heen en fungeert daardoor als een enorme dynamo, die het aardmagnetisch veld tot stand brengt en dus ook de plaats van de magnetische noordpool. De wervelingen en onregelmatigheden in de stroming van de vloeibare buitenkern veroorzaken variaties in het veld en verplaatsingen van de pool. Mogelijk is er nu sprake van een versnelling in die wervelingen.

     Overigens wordt het aardmagnetisch veld over de laatste decennia zwakker. Ik schreef er twee jaar geleden over. Sommigen vrezen dat de huidige verzwakking en de snellere verplaatsing van de polen duiden op een aanstaande ompoling van het veld. Dat gebeurde 780.000 jaar geleden voor het laatst. Een ompoling duurt zelf circa 10.000 jaar en gedurende die tijd wijzen kompassen alle kanten op. Dat aardmagnetisch veld beschermt ons tegen de dodelijke  stroom van geladen deeltjes van de zon. Als het veld tijdens een ompoling wegvalt, zouden die ineens alle leven vernietigen en de aarde steriliseren, was de angst van wetenschappers. Maar men vond in de gegevens van geologisch onderzoek geen aanwijzingen voor dergelijke massale extincties. Bovendien denkt men dat onze aardatmosfeer een aanvullende bescherming biedt tegen de zonnewind. Helemaal zeker is het echter niet.

 

Het gezicht van klimaatverandering. Steeds vaker overwinteren ooievaars in Nederland in plaats van naar het zuiden te vliegen. Eigenlijk zijn het trekvogels, maar dat is aan het veranderen. Misschien voelen ze door de warmere winters geen noodzaak meer voor de lange tocht naar het warme zuiden. De natuur ligt momenteel een maand voor op schema door het zachte weer in december en de eerste dagen van januari, lees ik bij de NOS. Er zijn nu al bloeiende hazelaars, sneeuwklokjes, speenkruid en elzen. Hooikoortspatiënten kunnen daardoor in de komende week al last krijgen van elzenpollen.

 

Vandaag wolken en zon. Geen slechte dag en met een graad of 8 - 9 tamelijk zacht. Anna had vannacht lichte hoofdpijn en was vaak wakker. We houden vast aan onze regelmaat en doen boodschappen en sporten op Oost. 's Middags komt Tessa even langs met Lina-Mae.

     Morgen is de stemming in het Britse Lagerhuis over de concept Brexit-overeenkomst van Theresa May. Het komt er nu op aan. Vandaag zegt ze in een toespraak dat als het parlement morgen haar deal verwerpt - waar het naar uitziet -, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogelijk helemaal niet doorgaat. 'Mijn Brexit of helemaal geen Brexit'. Dat laatste zou een mooi en tevens lachwekkend resultaat zijn. Jeremy Corbyn bereidt een motie van wantrouwen voor, die mogelijk geeneens een meerderheid verwerven zal. Impasse. De Brexit verlamt de Britse politiek nu al twee jaar lang, terwijl het land zienderogend afzakt. Twintig procent van de bevolking is onder de armoedegrens geraakt, jongeren hebben weinig perspectief en de openbare dienstverlening is beroerder dan ooit, vooral omdat de immigranten die het vuile werk moeten doen, uit vrees voor de Brexit ook wegblijven. Terug naar boven