www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/1 Winter in Gorinchem

Gorinchem (149)

Grafiek uit het in de tekst besproken artikel.
Grafiek uit het in de tekst besproken artikel.

Zaterdag 12-01-2019

In het blad Science Vol. 363, Issue 6423, van 11 januari jl. verscheen een nieuwe studie over de snelheid waarmee de oceanen op aarde opwarmen. Dat blijkt 40% sneller te gaan dan het IPCC vijf jaar geleden nog calculeerde. Je kunt de details lezen in dit samenvattend artikel in The New York Times. Er is alle kans dat grotere klimaatrampen ons eerder zullen bereiken. Sommigen vrezen al omstreeks 2040.

     Ondertussen zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in een interview met De Telegraaf 'nee' tegen het concept-klimaatakkoord, dat onder leiding van zijn partijgenoot Ed Nijpels tot stand kwam. Hij noemt de kans dat hij het akkoord letterlijk zal uitvoeren "nihil". Je kon het verwachten, de horizon van de meeste politici loopt niet tot 2040 of verder, maar tot de eerstvolgende verkiezingen - en die zijn in maart. Dijkhoff maakt dus vooral een voorbehoud bij de voor de burger dure klimaatplannen met onze huizen en auto’s. Toch bevreemdt de uitspraak van Dijkhoff; het concept-akkoord kwam immers tot stand met stevige steun van Wiebes en Rutte en werd door sommigen (Asscher en Lilian Marijnissen) al 'het VVD-akkoord' genoemd. Is de VVD verdeeld geraakt?

     Al eerder stapten de milieuorganisaties uit het akkoord, omdat de meest effectieve maatregel: beprijzing van CO2-uitstoot bij bedrijven, er geen onderdeel van was. De vervuilers gaan dus niet betalen. Nu is mogelijk ook de VVD-fractie tegen het akkoord. Ik denk dat vooral D66 zijn poot stijf gaat houden om zijn geloofwaardigheid te behouden, dus je ziet het al gebeuren: een dreigende kabinetscrisis en uitstel van de aanpak van klimaatopwarming - terwijl de dagelijkse metingen van de CO2-concentraties in de atmosfeer in Mauna Loa op Hawaii (de Keelingcurve) steeds vaker de 410 ppm passeren.

     Dijkhoff provoceert zijn collega Rob Jetten door hem een 'klimaatdrammer' te noemen. En ja hoor, de D66-leider zet de borst op en tweet meteen: 'De aanpak van de klimaatcrisis gaat over de toekomst van onze kinderen. Daarom heb ik afspraken met de heer Dijkhoff. Halvering van de uitstoot in 2030 en een eerlijke verdeling van de lasten. Daar houd ik hem aan. Een man een man, een woord een woord.' Even later werpt ook CU-leider Gert-Jan Segers zich in de strijd. Hij tweet: 'Gemaakte afspraken kun je niet zomaar breken. We willen een rechtvaardig Klimaatakkoord, schone energie, de wereld beter achterlaten voor onze kinderen. Dat is de afspraak en dat gaan we doen. Ook collega Dijkhoff - die ik best z’n oneliner gun - heeft zich daar aan te houden.' Ach, ik moet nog zien dat de twee leiders nu een crisis aandurven. Wel armpje-drukken voor de bühne. Want het Planbureau voor de Leefomgeving en het CPB moeten het concept-akkoord nog helemaal doorrekenen; die cijfers komen pas lang na de verkiezingen. Politici denken dat we nog alle tijd hebben, maar dat is niet zo.

 

Gisteravond een gezellige familieavond bij Barbara. Haar man Michel vierde zijn verjaardag. Anna nam voor het slapengaan haar nieuwe medicijn, Indometacine, dat vooral een ontstekingsremmer is dat vaak bij gewrichts- en reumatische aandoeningen gegeven wordt (met een maagbeschermer). Maar het schijnt ook bij slaaphoofdpijn te helpen. Tot onze blijdschap heeft ze vanmorgen geen hoofdpijn! Wie weet helpt het echt.

     Het is een sombere dag met veel miezer en steeds hardere regen. Mijn Friese neef Sjouke, die jaren in de jachtbouw heeft gewerkt (bij Friendship) schrijft naar aanleiding van ons lekkageprobleem: 'Lekkage kan via de binnenkap wel heel ergens anders aan dek ontstaan zijn, b.v. bij een kikker voor aan dek bleek water naar binnen te komen en dat openbaarde zich ergens in de midscheeps. We hadden bij Friendship 20 jaar geleden al een apperaat waar mee je een lek kon op sporen. Daartoe een soort zendertje in de boot plaarsen, alles zo dicht mogelijk afsluiten en dan met een ander apparaat over het dek zwaaien tot dat je een pieptoon hoorde. Het is wel eens gebeurd dat een timmerman iets te lange schroeven had gebruikt bij het vast schroeven van een kastje. Was de schroef ergens in het antislip profiel naar buiten gekomen. Je zoekt je naar.' Terug naar boven