www.sailing-dulce.nl

Logboek 2018/4 Herfst in Gorcum

Gorinchem (112)

Donderdag 06-12-2018

Het houdt niet op. Tijdens de klimaattop in Katowice regent het slechte berichten. Is dat toeval? Achterdochtigen denken dat het georkestreerd is. Misschien, maar de cijfers zijn wel echt. In Nature staat deze week een studie over de ijskap van Groenland: 'Nonlinear rise in Greenland runoff in response to post-industrial Arctic warming' van ondermeer Michiel van den Broeke, hoogleraar polaire meteorologie aan de Universiteit Utrecht. De ijskap op Groenland blijkt in de laatste decennia meer gesmolten te zijn dan ooit in de afgelopen eeuwen. Aan de hand van vier nieuwe boringen van ijskernen kon dat worden vastgesteld over 350 jaar vanaf nu. Na 1990 wordt een sterke versnelling van het smelten zichtbaar. De versnelling valt volgens de onderzoekers buiten de natuurlijke variabiliteit en wordt dus veroorzaakt door klimaatverandering die de mens in gang heeft gezet.

     De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas CO2 is in 2018 weer gestegen, meldde de internationale onderzoeksorganisatie Global Carbon gisteren. Het betreft overigens de prognoses voor dit jaar, dat bijna om is. De stijging bedraagt liefst 2,7% (in 2017 was de stijging nog 1,7%). Na China, dat 27 procent van de wereldwijde uitstoot voor zijn rekening neemt, zijn de VS (15 procent van het totaal) de grootste producent van kooldioxide. Daarna volgen India, Rusland, Japan, Duitsland, Iran en Saudi-Arabië. De Europese emissies in 2018 zullen naar verwachting met 0,7 procent afnemen. Voor de cijfers: zie de grafiek hierboven.

     Het houdt dus niet op. De nieuwe record-emissies zitten nu in de atmosfeer en zullen er niet snel uit verdwijnen. Door de natuurlijke traagheid in het complexe klimaatsysteem van de aarde zullen de hoge koolstofdioxide-concentraties nog honderden jaren doorwerken op de wereldtemperaturen en op de afsmelting van ijskappen. Dus op de stijging van de zeespiegels wereldwijd.

 

Vandaag een grijze dag met af en toe miezerregen. We sporten en doen boodschappen op Oost. 's Middags gaat Anna met haar oudste dochter Barbara naar vroegere kennissen in Hardinxveld. Ik begin met een even boeiend als noodzakelijk boek: 'Antimatter' van de deeltjesfysicus Frank Close (Oxford landmark, 2009). Ik weet eigenlijk weinig van antimaterie en dat moet nodig veranderen. Basale zaken komen aan de orde. Materie is in feite gevangen energie. Alle materie bevat zijn eigen, interne energie volgens de beroemde Einstein-formule E = mc2. Wanneer een energiedeeltje zoals een foton, dat zelf geen massa heeft, in materie overgaat, dan zijn dat een electron en een positron. Het positron is een anti-electron. Materie en antimaterie dus. Waarom? Eh...verder lezen.

     Rommert & Loïs krijgen vandaag de sleutels van hun nieuwe woning in de Utrechtse wijk Zuilen. We zullen gauw eens gaan kijken.

 

In de Tweede Kamer werd gedebatteerd over de Klimaatwet, oorspronkelijk een initiatiefwet van Groen Links en PvdA. De wet wordt nu onderschreven door zeven partijen; ook de vier regeringspartijen en de SP onderschrijven de wet, zodat hij binnenkort aangenomen zal worden. De wet stelt ondermeer dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95 procent verminderd moet zijn en in 2030 met 49 procent. Een goede zaak, zeker in het licht van het eerste deel van mijn post. Onder andere PVV en FvD zijn tegen, evenals de Partij voor de Dieren, die de wet niet ver genoeg gaat. Baudet van de FvD gelooft niet dat er een klimaatprobleem is: 'Ik geloof ook niet dat als het klimaat verandert de mens daar een heel grote invloed op heeft; en ik geloof ook niet dat voor zover de mens daar invloed op heeft het de juiste benadering is om obsessief CO2 terug te dringen.'  Iedere stem op FvD is een stem voor de ondergang van onze huidige wereld. Terug naar boven