www.sailing-dulce.nl

Logboek 2018/4 Herfst in Gorcum

Gorinchem (86)

Donderdag 08-11-2018

Een flink aantal jaren lang was het onderwerp weggezakt: kernenergie. Vooral na de ramp in Fukushima. Nu staat het opeens weer in de aandacht als gevolg van een opmerking van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in Nieuwsuur van de week. Een 'klaasbalonnetje'? Mede-VVD-lid en minister Eric Wiebes ziet het niet meteen gebeurenAlthans niet voor 2030. De meerderheid in de Tweede Kamer reageerde vol scepsis. Allicht, er bestaan geen concrete plannen voor nieuwe kerncentrales en er is geen geld voor. Maar toch heeft Dijkhoff een punt.

     Snelle reductie van de uitstoot van broeikasgassen heeft absolute prioriteit, wil de opwarming van de aarde bij de komende eeuwwisseling beperkt blijven tot +1,5 graden, het doel van de Parijse Akkoorden. Zonder een adequate beprijzing van CO2 gaat dat nooit lukken en - zeer waarschijnlijk - ook niet zonder kernenergie. Het staat nagenoeg vast dat de verdere uitbouw van duurzame zon-, water- en windenergie onvoldoende zal zijn om de Parijse doelstelling te halen. Je kunt blijven mokken dat het niet een duurzaam (groen) scenario is om tijdelijk met ondersteuning door kernergie te overbruggen, maar opwarming boven 1,5 graden is in mijn ogen een veel erger scenario.

     Natuurlijk voel ik me ongemakkelijk bij de inzet van kernenergie. Niet zozeer vanweg de risico's van ongelukken en terrorisme, want die zijn ten opzichte van de calamiteiten bij verdere opwarming van de aarde aanzienlijk geringer. Het ongemak zit hem vooral in de opslag van afgewerkt hoogradioactief kernafval, dat er tienduizenden jaren over doet om te vervallen. Een goede vorm van definitieve opslag is nog niet gevonden. Het is waar: daar zadelen we talrijke generaties na ons dus mee op. Maar de erfenis van een onleefbaar opgewarmde aarde lijkt me voor die generaties vele malen beroerder. Het kleine kwaad kiezen om het grote te verijdelen.

     Ik herinner me dat James Lovelock, de man van de Gaia-hypothese, er tien jaar geleden ook zo over dacht. Hij vatte de aarde op als een zelfregulerend super-organisme, dat door de mensheid over zijn grenzen gejaagd wordt. In 2004 wekte hij grote ergernis bij milieuactivisten, toen hij verklaarde dat kernenergie onmisbaar was om de opwarming van de aarde te keren. Ook het VN-klimaatpanel IPCC lijkt er impliciet zo over te denken; zie het 5e assesment report uit 2014: 'At the global level, scenarios reaching 450 ppm CO2eq are also characterized by more rapid improvements of energy efficiency, a tripling to nearly a quadrupling of the share of zero- and low-carbon energy supply from renewables, nuclear energy and fossil energy with carbon dioxide capture and storage (CCS), or bioenergy with CCS (BECCS) by the year 2050.' Terzijde: lééft Lovelock eigenlijk nog? Inderdaad, hij wordt volgend jaar juli honderd.

     Ergens las ik van de week dat de investering voor één moderne kerncentrale vele tientallen miljarden bedraagt. De 1,9 miljard euro van de dividendbelasting die door het kabinet niet wordt afgeschaft, zou dus een mooi begin geweest zijn. Maar die is al vergeven aan het bedrijfsleven.

 

Vannacht droom ik weer eens dat ik op het MST ben. Vreemd, hoezeer ik er na al die jaren de weg nog weet - zelfs als ik door de nieuwbouw loop, die ik nooit gezien heb. In dromen kan alles. Mijn secretaresse en haar collega ontvangen me welwillend. Daarna wordt de droom te ingewikkeld voor een adequate herinnering. Zie je wel dat terugkeren niet zomaar gaat. Ik heb er wel plezier in dat sommige medewerkers me nog herkennen.

     Mooie herfstdag vandaag. We sporten en doen boodschappen op Oost. 's Middags komt de brandweer weer met duikers oefenen in de haven.

 

Het verbaast me ieder keer opnieuw hoe ongekend brutaal Trump is. Hij ontslaat botweg zijn minister van justitie Sessions meteen na de midterm verkiezingen - ervóór durfde hij het wijselijk niet - en ontneemt de verantwoordelijkheid voor het gerechtelijk Mueller-onderzoek aan vice-minister Rod Rosenstein en legt die bij de (tijdelijk) opvolger van Sessions Whitaker, een notoir criticus van dat onderzoek. Mueller is beslist geen domme man; ik kan me voorstellen dat hij zich allang heeft voorbereid op het ontslag dat hem al tijdenlang boven het hoofd hing - en dat nu vast en zeker zijn beslag krijgt. De president verkracht het recht en de rechtstaat en beklaagt zich godbetert erover dat de Democraten in het nieuwe Congres hem zullen belagen met allerlei onderzoeken. Hij verdient niks anders.

    (Naschrift 23.00 uur: Verschillende bronnen melden bij CNN dat het team van Mueller bezig is de laatste hand te leggen aan het eindrapport, lees ik op Twitter) Terug naar boven