www.sailing-dulce.nl

Logboek 2018/3 Terug uit de Scillies

Gorinchem (29)

Burgemeester Reinie Melissant geeft toelichting op het Dance Festival in Theater De Peeriscoop (foto gemeente Gorinchem) Rechts zit ik.
Burgemeester Reinie Melissant geeft toelichting op het Dance Festival in Theater De Peeriscoop (foto gemeente Gorinchem) Rechts zit ik.

Woensdag 12-09-2018

Tijdens onze maandenlange afwezigheid was er een Dance Festival op Buiten de Waterpoort: Summer Start Dance, georganiseerd door Jaap Harder, eigenaar van twee kroegen in de binnenstad, Japie (Langendijk) en Flashback (Grote Markt). Dat was op 1 juni jl. De toegang was gratis en zorgde voor een grote toestroom van jongeren. In voorgaande jaren was het festival op de Groenmarkt, maar die werd te klein. je voelt het al aankomen: onze buurt ervoer overlast. Elf huishoudens uit de buurt sloegen alarm bij de gemeente. Niet alleen vanwege geluidsoverlast, vooral van de bonkende basdrums. En.. .‘Er lagen dronken kinderen in het gras op de donkere stadswal.' En bij het Tolhuis lagen honderden fietsen neergesmeten, zodat niemand daar zijn huis uit kon. Daarnaast is er bij dergelijke festijnen grote overlast van vertrekkend publiek, tot laat in de nacht, schetsen ze. 'Plassen en kotsen voor onze deuren. Zelfs ontlasting. Er waren vecht- en scheldpartijen en schade aan ramen en gevels.' Ik moet terugdenken aan de dronken meiden, die op de laatste dag van de zomerfeesten (wel op de Groenmarkt) om half vijf gillend beneden ons slaapkamerraam in de huurkano's van de havendienst zaten. Ze werden vrij snel door een BOA of een stadswacht gemaand tot vertrekken.

     Maar de gemeente is van goede wil en belegde gisteravond een bewonersavond in Theater De Peeriscoop (zie foto hierboven). Nieuwsgierig ging ik er naartoe. Naar schatting 40 tot 50 buurtbewoners waren op komen dagen, want in het weekeneinde van 21 en 22 september is er opnieuw een dance-festival op het terrein aan de rivier: Endless Summer. Een heel weekeinde zelf, met op vrijdagavond onder andere het lachebekje Gerard Joling en ene Lange Frans, en als (voor mij) onbegrijpelijke trekkers op zaterdagavond de rapper Lil'Kleine en Moombahbaas, DYNA, en de Lampegastuh.

     Terzijde: de komende vrijdagavond is de de viering van het 30-jarig bestaan van KNAKE, onze buurtvereniging, ook op Buiten de Waterpoort maar in het petit-restaurant 'Boulevard' bij de veerponten. Het zal dan op BdW niet druk en rumoerig worden, want KNAKE-leden zijn heel ingetogen en beschaafd. Terug naar het dance-festival. Hoe gaat de gemeente dat allemaal regelen en bewaken? Dat legden mevrouw de burgemeester en een ambtenaar van het bureau Vergunningen uit, terwijl een derde ambtenaar toestemming vroeg en kreeg om foto's te maken voor op het Twitter- account van de burgemeester (nogmaals foto hierboven).

     Het komt er vooral op neer dat er voor het dance-festival slechts 3500 kaarten verkocht mochten worden. Ja, zeiden sommigen. maar dan komt de rest van de jeugd gewoon buiten de tent en op de wal luisteren. En rotzooi trappen. Dat moet echter voorkomen worden door 10 extra BOA's en suswachten, totaal 30 man. Die blijven tot vijf uur 's nachts actief. Suswachten? Een mooi, nieuw woord voor BOA's die na afloop (na 01.00 uur) de vertrekkende jongeren de stad door gaan begeleiden, sussen dus. En de geluidsinstallatie gaat al om half één op cooling down, terwijl de bassen de hele avond aan een maximum gebonden zijn. De geluidsboxen worden op het water gericht, richting Merwedebrug. Er zal aan het geluid worden gemeten en er is een permanent telefoonnummer voor buurtbewoners met klachten. O ja, en er komt een grote fiestenstalling.

     Het trof me hoe geduldig en gelaten de aanwezigen luisterden. We zijn zelf ook jong geweest, hoorde ik zeggen. Nu ja, we zullen het wel merken. Tot dusver heb ik Buiten de Waterpoort gemeden, om niet te worden geconfronteerd met de bouw van het walgelijke hotel van Berry Voet. Zoveel schennis en misplaatstheid kan ik niet aanzien. Maar misschien gaat er wel een suswachter voor me staan, zodat ik het niet zie en het ga slopen.

 

Over tot de orde van de dag. Er is voor vandaag regen voorspeld, maar het blijft niet beperkt tot het halfuur motregen in de ochtend, later miezert het weer. Met verbijstering lees ik verder in Craig Ungers' boek over de banden tussen Trump en Poetin.

 

Orkaan Florence nadert de kust van de staten North- en South-Carolina met een snelheid van 17 knopen. Men vreest dat de categorie 4-orkaan boven het warme zeewater tot een vernietigende categorie 5 zal uitgroeien. This one really scares me', zei Ken Graham, directeur van het National Hurricane Center.  Terug naar boven