www.sailing-dulce.nl

Logboek 2009/1 (Malta>Çanakkale)

Msida Marina, Malta (132)

Afgelopen nacht slapen we in de voorste hut
Afgelopen nacht slapen we in de voorste hut

Zaterdag 21-02-2009

Vannacht staat dezelfde deining als gisteren in de haven. Daarom slapen we in de voorste hut (foto hierboven) Wel wat nauwer dan onze riante owners´cabin maar zonder het voortdurende gekerm van de landvasten. Ans loopt in haar korte broek want het is vandaag een stralend zonnige dag. Dat komt goed uit want vandaag begint hier het Carnaval. In de middag trekken wolken binnen en is het snel te koud in de open kuip. We ritsen de kuiptent dicht en trekken ons beneden bij de kachel terug. Vanavond gaan we naar de straatfeesten in Valletta met Gerard & Josje (Mermaid) en Nanning & Miranda (Famous GooseJaap & Diana (Kiara) gaan ook mee, ze keren vandaag uit Holland terug.

 

Inmiddels heb ik het IGZ-rapport over de affaire JS/MST gelezen. Je kunt het onderaan dit verslag downloaden. De rol van het ziekenhuis in de aanpak van de disfunctionerende neuroloog wordt zwaar onderbelicht. Wat voor onderzoekers zijn dat? Er is niet eens met mij gesproken, noch met mijn medebestuurders! Vermakelijk is te lezen dat voor de IGZ de geschiedenis van melding 2 op 10 maart 2004 begint op het moment dat De Telegraaf naar de Hoofdinspectie in Den Haag belt. Alsof de voorgaande drie maanden niet bestonden! In mijn webverslag van 28-01-2009 heb ik al verteld dat ik nog in 2003 de Regionaal Inspecteur (de RIGZ, in het rapport inspecteur 3) terstond inlichtte toen ik de neuroloog de ziektewet in had gestuurd. Toen in de weken en maanden daarna de overige neurologen me gevallen van foute en onbegrijpelijke diagnoses begonnen te melden, heb ik herhaaldelijk bij "inspecteur 3" op een formeel onderzoek aangedrongen. Dat had ik onder andere nodig om JS, die stond te popelen om terug te keren, in de ziektewet te houden. "Nee Ernst, je kan niet terugkomen", zei ik dan, "allereerst wil ik het inspectierapport hebben" Helaas, inspecteur 3 was niet vooruit te branden en dat ergerde me mateloos. Hij ging pas aan de slag toen zijn baas, hoofdinspecteuur Patrick Edgar, hem vanuit Den Haag aanspoorde, omdat De Telegraaf lucht van de affaire had gekregen. Daarbij ging hij niet meteen onderzoek in het ziekenhuis doen, zoals je mocht verwachten, maar maakte een merkwaardige en tijdrovende omweg naar zorgverzekeraar Menzis die slechts indirect betrokken was. De zinsnede onder punt 6 van het IGZ-rapport dat de RvB van MST "de informatie geleidelijk en aanvankelijk beperkt verstrekte" klopt dus helemaal niet. In diezelfde tijd heb ik met inspecteur 3 ook de afspraak gemaakt dat we allebei de kwestie aan het Openbaar Ministerie zouden voorleggen. Ik heb dat meteen gedaan en de OvJ was weliswaar achterdochtig, "maar als de IGZ het ook vindt..." Nu lees ik dat inspecteur 3 zelf pas in augustus 2004 kontakt met de OvJ opnam. Een halfjaar na onze afspraak.

 

Of het vervolg van de geschiedenis klopt, kan ik verder niet bepalen. Ik heb het nauwelijks meer meegemaakt. In elk geval is het afgemaakt op de wijze die ik voor me zag: JS keerde niet terug in het MST en vertrok vrijwillig met een contract dat veilig moest stellen dat hij niet zomaar weer in de patiëntenzorg kon terugkeren. Vanaf 5 april 2004 was ik niet meer echt in functie en in juli 2004 ben ik formeel uit MST vertrokken. Het is onthutsend om nu te lezen dat de IGZ hem in 2006 desgevraagd toestemming gaf om weer aan het werk te gaan in Duitsland. Volgens de kranten heeft hij daar opnieuw mensen voor foute diagnoses behandeld. Ik heb nog wel meer te zeggen over het IGZ-rapport maar dat zal ik tegen de onderzoekscommissie van het MST doen, die naar ik mag aannemen, wel met mij en de andere oud-bestuurders van het ziekenhuis zal willen spreken. Terug naar boven

onderzoeksverslag_igz.pdf