sailing-dulce.nl

Logboek 2018/2 Naar de Scillies

Oostende (2)

Zondag 13-05-2018

Aan het eind van de middag gisteren werden we ingebouwd door talrijke boten, die op de terugweg naar huis zijn. Mensen die maandag weer aan het werk moeten. Alleen gelukzalige pensionado's zoals wij blijven morgen liggen. Daar staat tegenover dat wij minder tijd van leven hebben. Als we nu niet genieten dan is het te laat. Of zo.

     Veel regen in het tweede deel van de nacht. 's Ochtends checken we de lekkage; het valt gelukkig mee. Al vroeg in de ochtend wordt het droog maar het blijft zwaar bewolkt en tamelijk guur. We blijven binnen en scharrelen rond in de kajuit (foto hierboven). Rond tien uur is bijna iedereen om ons heen vertrokken. Met twee andere jachten blijven we over in een grotendeels lege haven, uitgezonderd de vaste liggers aan de boeien langs de kades (foto hier).

     

Ik besteed uren aan het reageren op stellingen over de punten uit een enquète over wat er in Gorcum moet gebeuren onder het nieuwe college van B&W. Die is onder de noemer 'Dialoog' uitgezet door de beoogde coalitiepartijen (Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA), die onderhandelen over het nieuwe beleid en die willen dat stadgenoten meedenken. Zoiets is lofwaardig en als criticaster van het beleid van het vertrekkende college kan je niet aan de kant gaan staan en moet je wel meedoen. In de eerster ronde had ik zelf ook een aantal stellingen aangeleverd over autoluwe stad, weren van doorgaand verkeer, de dwaasheid van een spoorverbinding Breda/Gorcum/Utrecht, glasvezelnet, verbeteren luchtkwaliteit, enzovoorts. Ik ben er zoals gezegd uren met deze tweede ronde bezig, want de deadline is vandaag om 21 uur. Mijn reactie is in elk geval opt ijd, want aan het eind van de middag zitten de uitkomsten al in mijn email. Het doet me deugd dat mijn stellingen bij verschillende onderwerpen bij de eerste 5 zitten. Nu afwachten wat ermee gebeurt.

 

In de middag knapt het weer wat op. We maken een wandeling door de binnenstad. De winkelstraten zijn vol, de meeste restaurants, winkels en supermarkten zijn open. Er staan lange rijen vis- en andere kramen langs de kade en langs de Mercatorhaven, vanwege een plezante manifestatie die 'Oostende voor anker' heet. Het is een jaarlijks festival voor antieke schepen met diverse optredens van muziekgroepen op de pleinen en stalletjes met maritieme waar en kleding (hier een foto). Er rijdt ook een vreemde, muzikale raket rond (foto hier). Soms komen er wapperende vlammen uit, die haar en wenkbrauwen van omstanders dreigen te verschroeien. Desondanks en ondanks de gezelligheid blijft het koud en kil, dus we keren eind van de middag terug aan boord. Er is een uitvoerige en langdurige update van Windows 10, die af moet voordat ik dit verslagje kan schrijven.  Terug naar boven