sailing-dulce.nl

Logboek 2017/4 Herfst in Gorcum

Gorinchem (96)

Tabel 9 uit het onderzoek 'Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies 2007 - 2014' ACM.
Tabel 9 uit het onderzoek 'Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies 2007 - 2014' ACM.

Woensdag 06-12-2017

Opnieuw reden om te twijfelen aan het nut van verdere ziekenhuisfusies? Gisteren verscheen een rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onder de titel 'Prijs- en volume-effecten van Ziekenhuisfusies' (ACM, 5 december 2017), een onderzoek naar de effecten van ziekenhuisfusies in de periode 2007 - 2014. De resultaten zijn bepaald niet onthutsend voor al degenen die menen dat fusies tussen ziekenhuizen leiden tot goedkopere zorg met een betere kwaliteit, vooral door schaaleffecten. Uit het nieuwe ACM-rapport blijkt ook niet het tegendeel. De ACM onderzocht 62 patiëntgroepen die gezamenlijk 99 procent van het totaal aantal behandelingen in ziekenhuizen voor hun rekening nemen. Bij 52 van de 62 groepen vond de Autoriteit prijsstijgingen. Dat lijkt nogal duidelijk. Toch zijn de resultaten zeer omstreden: ze vallen namelijk grotendeels binnen de marge van het toeval, dus is er gerede twijfel of ze signifant zijn (zie hierboven). Met andere woorden: met de conclusies van de ACM kun je geen kant op.

     Al eerder, een dik jaar geleden, was er ook een kritisch onderzoek van de ACM naar fusies. Toen ging het om een vergelijking van de kwaliteitseffecten van 14 ziekenhuisfusies met niet-gefuseerde ziekenhuizen. De zorg was op 97 punten niet beter, zoals anderhalf jaar eerder ook al bleek uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoreit (NZa). Ik schreef er toen hier over. Opnieuw vind ik het jammer dat men alleen maar horizontale fusies onderzocht. Verticale fusies (transmurale fusies) zoals die van de Rivas Zorggroep in Gorcum eind 1999 werden niet onderzocht. Daarbij integreren ziekenhuis, verpleeghuizen, thuiszorg en verzorgingshuizen en liefst ook de huisartsenzorg in één transmuraal zorgconcern, waarin zorgtrajecten veel soepeler geregeld kunnen worden. Dat zou de zorg beter en betaalbaarder moeten maken, vonden we.

 

Vanmorgen is het droog en tamelijk zacht. Ik ga de boot verder voorbereiden op de winter, want er schijnen vriesdagen aan te komen. Dus laat ik de laatste volle drinkwatertank en de warmwaterboiler leeglopen, sluit alle afsluiters en giet wat antivries in de toiletten. Ook laat ik de generator een halfuur draaien en leeg de vochtvreters. Lekker om een tijdje aan boord bezig te zijn. Op de terugweg reken ik op de sluis het havengeld over december af.

     's Middags naar het 4e KLU-college over moderne kunst in het Gorcums Museum. Op de markt wordt de jaarlijkse kunstijsbaan opgebouwd. Het college gaat over de baaierd van stromingen in het begin van de vorige eeuw: futurisme, constructivisme, suprematisme, enzovoorts.

 

Het ziet ernaar uit dat Trump vandaag Jeruzalem als hoofdstad van Israël zal erkennen. Het is een hachelijke stap, die de twee-statenoplossing doorkruist. Dat is de enige mogelijkheid voor vrede. Opnieuw de olifant in de porceleinkast. Dat was een veriezingsbelofte, dus iedereen wist wat hij/zij deed toen men op hem stemde.

     Met veel moeite wist Europa na 2008 de economische crisis en de eurocrisis te bezweren. De les was dat er betere beheersingsmechanismen moesten komen. Vandaag maakt de Europese Commissie daar goede voorstellen voor openbaar (lees hier). Wat doet onze MP Rutte? Hij is er godbetert tegen. Waar blijft D66? Terug naar boven